groninger land

DOORBRAAK IN PROCES NAAR SCHADEPROTOCOL DICHTERBIJ!

Maatschappelijke en bestuurlijke partijen vinden elkaar in de uitgangspunten voor een schadeprotocol.
De GBB is verheugd dat de maatschappelijke stuurgroep en bestuurlijke stuurgroep op dezelfde lijn zitten wat betreft de uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol.

Nu is het nu duidelijk hoe Economische Zaken/NCG kleur moeten bekennen om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor een nieuw schadeprotocol!
Lees daarvoor het persbericht en de uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol.

Klik hier om het persbericht te lezen. {pdf}

Klik hier om de Uitgangspunten te lezen. {pdf}

NAM sponsort een aardbevingsmonument.

Een onwaarachtige actie en een cynische pr-stunt!

Er komt dus misschien een aardbevingsmonument waarvoor de veroorzaker van de aardbevingen, de NAM, een substantiële financiële bijdrage gaat leveren. Dit blijkt uit een artikel in het Dagblad van het Noorden van 18 mei 2017.

hetanderemonument

 

(Klik op de afbeelding om de website van Karel Buskes te bezoeken!)

Lees meer...

GBB en Gasberaad presenteren: de contouren van een nieuw schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak.

Naar aanleiding van de brief van Minister Kamp van 13 april schortte de Maatschappelijke Stuurgroep (GBB en het Gasberaad) het overleg op over een nieuw schadeprotocol.
Om het vertrouwen in een open proces te herstellen is er verkennend overleg geweest. Besloten is dat de Maatschappelijke Stuurgroep in gesprek wil gaan over de uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol. Elke partij brengt uitgangspunten in voor dat gesprek. Dit overleg is de lakmoesproef om te bepalen of het overleg met de NCG en EZ kan leiden tot een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak......

Lees hier het persbericht en hier het schadeprotocol. {beide pdf}

Geen erkende mijnbouwschade in het buitengebied?

Ongeloofwaardig en wel hierom!

De onderzoeksmethode van Witteveen en Bos (W&B), gebruikt in Emmen en in het buitengebied van het Groninger gasveld, lijkt het nieuwe geloof van de NAM. Deze onderzoeksmethode werd in Emmen in opdracht van de NAM uitgeprobeerd en leidde tot geen enkele erkende mijnbouwschade.
Dit werkte echter in het geheel niet belemmerend om dit ook zo in het buitengebied te doen bij meer dan 1600 panden. En hoe verrassend (niet voor de GBB), ook nu weer komt er uit waar onderzoektechnisch op aangestuurd lijkt te zijn: geen enkele erkende mijnbouwschade!

De GBB vindt een dergelijk schade afhandelingsproces van de NAM, uitgevoerd door W&B, dubieus en volstrekt ongeloofwaardig. En wel vanwege een negental argumenten. Lees deze hier {pdf}

Natuurlijk volgt hier ook uit, dat voor de GBB deze methodiek volstrekt onacceptabel is voor het nieuwe schadeprotocol.

 

Onderzoek strafvervolging NAM leidt tot vervolgactie naar Mensenrechten Raad VN

onderste steen moet boven strafonderzoek NAM

Naar aanleiding van de uitspraak over het strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM (Shell & Exxon), aangespannen door de GBB bijgestaan door advocaat Spong, zijn meerdere Permanente Missies van landen in de Mensenrechten Raad van de Verenigde Naties in Genève (opnieuw) benaderd.

We geven niet op!

Wordt vervolgd.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina