groninger land

Persbericht, 3 februari 2017.

Massale demonstratieve fakkeloptocht op 7 februari 2017: ‘Onze toekomst! Gas terug!

Bestuurders en burgers demonstreren eensgezind.
Freek de Jonge loopt mee en voert het woord.

Lees meer...

(Concept) verkiezingsprogramma’s

Overzicht van de standpunten m.b.t. aardgaswinning in Groningen.

 

In bijgevoegd .pdf bestand, in alfabetische volgorde de politieke partijen die (actief) deelnemen aan de verkiezingen. Leest u zelf en controleer de laatste stand van zaken op de websites van de partijen.

Lees meer...

Bestuurders en gekozen vertegenwoordigers vanzelfsprekend uitgenodigd voor de fakkeloptocht.

Regionale bestuurders en gekozen vertegenwoordigers zijn van harte welkom  en  van toegevoegde waarde bij de fakkeloptocht op 7 februari 2017.  Het gaat immers ons allen aan: burgers, gekozen vertegenwoordigers en bestuurders. Gezamenlijk de hand aan de ploeg om Den Haag te overtuigen dat de gaswinning vergaand terug moet.

De GBB heeft de burgemeesters in het bevingsgebied persoonlijk benaderd om te komen.  Er is duidelijk een positieve houding t.o.v. deze demonstratieve fakkeloptocht met de leus “ONZE TOEKOMST. GAS TERUG!” . En bereidheid om te komen.

De gekozen vertegenwoordigers van de provincie, de stad en bevingsgemeenten hebben ieder op hun eigen mailadres onderstaande uitnodiging ontvangen:

Uitnodiging om gezamenlijk te demonstreren voor : “Onze toekomst! GAS TERUG! “ {pdf}

NAM te positief over de risico’s

Nu het stof van  goede voornemens en nieuwjaarstoespraken is neergedaald kunnen we terugkeren naar de realiteit  en kijken waar het dit jaar met Groningen werkelijk naar toe gaat.

Volgens NAM-directeur Schotman is het goed nieuws dat het aantal bevingen is afgenomen. Dat klopt vergeleken met 2015. In 2015 waren het er 114, en in 2016 waren er 110. Vier bevingen minder. In 2014 waren het er echter 83. Vergeleken daarmee dus 30% bevingen meer.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina