groninger land

Huidige concept versie schadeprotocol (14 juli 2017) heeft geen draagvlak bij de GBB en het Groninger Gasberaad.

gbbgg

De GBB en het Groninger Gasberaad zijn betrokken bij de gesprekken over een nieuw schadeprotocol.  In vertrouwen hebben zij een concept schadeprotocol gekregen.

RTV Noord is in het bezit geraakt van de laatste versie en vermeldt dit op hun website op 17 juli 2017, en schrijft:“Het nieuwe schadeprotocol  rust op vier pijlers: verantwoordelijke staat, rechtvaardige schadebepaling, menselijke maat en onafhankelijkheid. Daarmee worden de eisen van organisaties als de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad ingewilligd.”

Lees meer...

Het beroep gaswinningsbesluit bij de Raad van State

Spelen NAM en EZ elkaar de bal toe?

elkaar de bal toespelen

 

Op 13 en 14 juli 2017 speelde het beroep tegen het winningsbesluit van de Minister Kamp bij de Raad van State. In de trein huiswaarts liet ik het geheel nog eens de revue passeren. Ik bedacht me, dat de GBB met vele andere appellanten (bezwaar hebbenden ) dit besluit aanvochten omdat:
- de gaswinning van minimaal 24 miljard, en ook door de minister inmiddels ‘éénzijdig’ teruggebracht naar 21.6 miljard, nog te hoog wordt geacht,
- het winningsbesluit niet voor een periode van 5 jaar moet gelden.
Het was een merkwaardig en verwarrend geheel ondanks de goede leiding van de Raad van State. Verwarrend door de rollen van NAM en het Rijk.

Lees meer...

Belangstelling uit het buitenland

De nieuwszender Al Jazeera heeft een reportage gemaakt over de mijnbouwproblemen in Groningen.
In de reportage komt o.a.onze vicevoorzitter Derwin Schorren aan het woord.

GGB EIST VERNIETIGING GASWINNINGSBESLUIT !

Vandaag , 13 juli 2017, stond de GBB weer bij de Raad van State om een veilige toekomst voor het gaswinningsgebied te bepleiten.
De politiek gedraagt zich immers als een haas die in het felle licht van de koplampen van een auto staart. Men houdt zich beleidsmatig doodstil m.b.t. het daadwerkelijk verlagen van de gaswinning.

Burgers rest niet anders dan het juridische traject.

Kernpunt van het pleidooi van onze advocaat, mr. Goede, is dat er gesold wordt met de veiligheid van de Groningers en dat de overheid nalaat om een toereikend beleid te voeren. Terwijl er mogelijkheden zijn.

Lees de pleitnota van de GBB advocaat  gericht op vernietiging van het besluit: PLEITAANTEKENING Instemmingsbesluit 2016 en wijzigingsbesluit 2017 gaswinning GroningenInstemmingsbesluit 2016 en wijzigingsbesluit 2017 gaswinning Groningen {pdf}

Bestuursrechter buigt zich over omstreden gasbesluit

Amsterdam/Groningen, 12 juli 2017 - Het gasbesluit van demissionair minister Henk Kamp moet worden vernietigd. Het is onverantwoord om de hoeveelheid Gronings gas die gewonnen mag worden voor vijf jaar vast te zetten. Dat stellen de Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, Natuur & Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging en 51 individuele Groningers morgen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Minister Kamp legde eind vorig jaar in het gasbesluit vast dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij, de NAM, vijf jaar lang minimaal 24 miljard kubieke meter gas per jaar uit het Groningen gasveld mag onttrekken. Na een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen eerder dit jaar werd dit teruggebracht naar 21,6 miljard vanaf 1 oktober 2017. Maar volgens de eisende partijen is deze eenmalige verlaging een druppel op de gloeiende plaat.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina