groninger land

Gevolgen van geologie en menselijk ingrijpen in de Groningse ondergrond

PeterVanDerGaag

Op 20 en 21 november 2017 organiseert Holland Innovation Team een workshop over de geologie van Groningen, de menselijke ingrepen in de ondergrond en de gevolgen.

De workshop wordt geleid door geoloog Peter van der Gaag, die kan bogen op meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van geologisch onderzoek en schadegevallen in Groningen.

 

Lees verder in de bijgevoegde brochure. {pdf}

Kinderombudsman wil meer aandacht voor kinderen in aardbevingsgebied: rapport “Vaste grond gezocht”

Er is op alle fronten te weinig aandacht voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat concludeert Kinderombudsman Margrite Kalverboer op basis van een onderzoek dat18 oktober is gepubliceerd. Uit de studie blijkt dat een deel van de ondervraagde jongeren last heeft van de aardbevingen en de gevolgen ervan.

Zo veroorzaakt de aanwezigheid van schade-experts in huis bij een deel van de ondervraagde kinderen onrust, is er onzekerheid over mogelijke verhuizingen en hebben kinderen last van de leegstand en sloop van gebouwen in hun directe leefomgeving. Bovendien voelt een deel van de kinderen spanningen bij hun ouders.

Lees meer...

Regionale overeenstemming over nieuw schadeprotocol

Alle regionale partijen – het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, provincie en de 12 gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied - hebben overeenstemming bereikt over het door hen gewenste protocol voor de afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning. De uitwerking van het regeerakkoord bepaalt of een snel akkoord over een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak binnen handbereik is.

Als bijlagen vindt u hier:

Het gezamelijk persbericht aangaande het schadeprotocol,

Het advies van Mr. A. Hammerstein,

En het schadeprotocol op basis van de vier pijlers van de regionale partijen

De versterkingsoperatie, oftewel: Samen staan we sterker! (Update!)

De GBB komt op voor de belangen van de bewoners in het g

aswinningsgebied van Groningen.

Daarbij bundelen wij onze krachten met lokale groeperinge

n die in hun wijk, hun dorp of hun

gemeente strijd voeren voor een rechtvaardigere behande

ling bij schade, versterking en ander

onheil dat ons wordt aangedaan door de gaswinning. In

OpwierdeZuid heeft dat er toe geleid dat

de eigenaren nu zelf kunnen kiezen welke duurzaamheids

maatregelen ze willen treffen bij de

versterking van hun huizen en door wie ze ze willen la

ten uitvoeren.

De GBB komt op voor de belangen van de bewoners in het gaswinningsgebied van Groningen. Daarbij bundelen wij onze krachten met lokale groeperingen die in hun wijk, hun dorp of hun gemeente strijd voeren voor een rechtvaardigere behandeling bij schade, versterking en ander onheil dat ons wordt aangedaan door de gaswinning. In OpwierdeZuid heeft dat er toe geleid dat de eigenaren nu zelf kunnen kiezen welke duurzaamheidsmaatregelen ze willen treffen bij de versterking van hun huizen en door wie ze ze willen laten uitvoeren.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina