groninger land

Kernpunten van de GBB

De Groninger Bodem Beweging, met duizenden leden, bepleit al jarenlang het onderstaande*

 

 1. Gaswinning moet via 12 miljard naar nul.

 2. Geen winningsplan langer dan 2 jaar.

 3. Alle mijnbouwschade ruimhartig erkennen en vergoeden, dus ook schades t.g.v. verzakking, inklinking en grondwaterpeil. 

 4. Erken en vergoed royaal gaswinningsschades in de buitengebieden

 5. Volledig (NAM) onafhankelijke schade afhandeling en versteviging. Experts en contra–experts moeten volledig onafhankelijk (ook financieel) van de NAM/CVW opereren en op basis van een onafhankelijk vastgesteld schadeprotocol en – handboek.

 6. Een algemeen geldende ruimhartige uitkoopregeling.

 7. Uitkopen vanwege slopen, onveilig verklaren, te ‘kostbare versteviging’ of onmogelijke versteviging van huizen t.g.v. gaswinning moet gebeuren op basis van herbouwwaarde inclusief aardbevingsbestendige fundamenten.

 8. Behoud van alle monumenten! Geen maximum aan herstel- en verstevigingskosten bij monumenten.

 9. Waardevermeerderingsregeling moet gelden voor elk huis.

 10. Waardeverminderingscompensatie voor elk huis en onafhankelijk vaststellen.

 11. Geen enkele verplichte eigen bijdrage bij versteviging en bij schadeherstel.

 

 * Zoals blijkt uit het visiedocument: ( "Visie Groninger Bodem Beweging" {pdf} ), website GBB en nieuwsbrieven GBB

Waarom wordt advocatenkantoor aangeklaagd wegens WAG-constructie?

Andere normen binnen de advocatuur voor het bevingsgebied?
afbeelding advocaat

 

De Deken van de Orde van Advocaten heeft een klacht ingediend tegen het advocatenkantoor “de Haan advocaten” in Groningen. De klacht betreft de no cure- no pay constructie  van de stichting waardevermindering door aardbevingsschade (WAG) .

Lees meer...

Nederland, laat Groningen niet zakken!

Freek

De aardbevingen zijn het grootste naoorlogse schandaal in Nederland, vindt Freek de Jonge. Het moet afgelopen zijn met Groningen gaf, Nederland nam.

Daarom komt hij onder het motto ‘Nederland, laat Groningen niet zakken’ in januari (2017) naar Groningen.

Lees meer...

NAM wil geen eigen keurslager meer zijn!

Keurslager 

De slager zegt bereid te zijn, het eigen vlees niet meer te keuren. Verheugend is het, dat de slager eindelijk ook gaat inzien dat het keuren van het eigen vlees niet zo handig is.  Het heeft eventjes geduurd, maar nu is het toch blijkbaar zo ver. Proficiat met dit inzicht.

De NAM als schadeveroorzaker weg uit de schade afhandeling en versterking. De GBB is er blij mee. Dit punt kan af van het lijstje wat bereikt dient te worden.

Maar ook toch nog even afwachten of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren en hoe het ingevuld gaat worden. En onder welke voorwaarden. Maar dat is een klus voor de NCG en landelijke overheid om dat met de NAM ordentelijk te regelen.

Lees het nieuwsbericht op RTVNoord {link}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina