groninger land

Min. Wiebes reageert selectief op uitspraak van de Raad van State.

Uitbreidingsmogelijkheid gasconversie wordt genegeerd. Waarom?

 

Zoals bekend heeft de Raad van State (RvS) op 15 november 2017 het gaswinningsbesluit vernietigd.
De GBB behaalde daar, samen met anderen, een grote overwinning. De minister van Economische Zaken reageert nu op deze uitspraak van de RvS middels een brief aan de Tweede Kamer {pdf}.
Het positieve in de brief is, dat de minister daadwerkelijk iets wil gaan doen aan het gebruik van laagcalorisch gas door sommige grootgebruikers. Maar er ontbreekt iets belangrijks in deze brief.

De Raad van State motiveerde haar uitspraak mede op basis van een ontoereikende onderbouwing door de minister van de noodzakelijk gedachte hoeveelheid gas in verband met de leveringszekerheid.

Lees meer...

Hij komt, hij komt….

sunnekloas

Volgende week komt de nieuwe minister van Economische Zaken & Klimaat Wiebes naar Groningen. De minister spreekt hier met de regionaal bestuurders, met de Groninger Bodem Beweging (GBB) als bewonersorganisatie en met maatschappelijke organisaties gegroepeerd rond het Gasberaad. Het gesprek zal gaan over de gevolgen van de gaswinning. Niet over de gaswinning zelf.

Lees meer...

"Pas op de plaats!"

Commentaar van de Groninger Bodem Beweging (GBB) op de MJP brief van 21 november 2017

 

Er zijn momenteel veel factoren die de gewenste aanpak en invulling van het meerjarenprogramma (MJP) onzeker maken. Dit geldt de rolverdeling en het proces van het MJP maar ook de ambities en doelen, met name die van de versterkingsoperatie. Door toch maar door te gaan, wordt de voortgang van het proces leidend. De GBB vindt dit de verkeerde volgorde. Er moet eerst meer duidelijkheid moet komen over de ambities van het MJP en de daarbij passende aanpak.

Lees hier het volledige commentaar. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina