groninger land

Versterkingsoperatie is als valium:

Het lost niets op, maar op termijn word je er rustig van!

 

Op 1 juni informeerde de Nationaal Coördinator Groningen, dhr. Alders, honderden Damsters in de Nicolai kerk in Appingedam over wat de versterkingsoperatie voor Opwierde Zuid gaat betekenen. Als Damster en inwoner van Opwierde was ik ook aanwezig. De kern van de boodschap was: als u veiliger wilt wonen dan moeten honderden huizen versterkt worden. Dat duurt 16-18 weken per huis en kost een hoop geld. Veel geroezemoes in de kerk na de mededeling over deze versterkingsduur van 4 – 5 maanden. Nadat de mogelijkheid van nieuwbouw geopperd werd, kwam er applaus. Was het een applaus voor veiliger wonen, een applaus voor onze ‘zorgzame’ overheid, een applaus voor een mogelijk nieuw huis of applaus voor toegenomen veiligheid?

Lees meer...

Beantwoording Kamervragen over het schadeonderzoek Groningen Buitengebied

Cynisme ten top!

Tweede Kamer Even ter herinnering. In het buitengebied is Witteveen en Bos er niet in geslaagd om bij meer dan 1600 huizen ook maar één (1) gaswinning gerelateerde schade te ontdekken. Dit ‘briljante’ resultaat van een andere werkwijze, is volgens minister Kamp mede aanleiding geweest voor een versnelde aanpassing van het schadeprotocol.

Dus het briljante resultaat om geen enkele gaswinning gerelateerde schade te kunnen ontdekken is een plus om aan de gang te gaan met een ander schadeprotocol? Het lijkt ons de wereld op zijn kop.

Hoe verzin je het. En hoe cynisch is het!

Lees meer...

DOORBRAAK IN PROCES NAAR SCHADEPROTOCOL DICHTERBIJ!

Maatschappelijke en bestuurlijke partijen vinden elkaar in de uitgangspunten voor een schadeprotocol.
De GBB is verheugd dat de maatschappelijke stuurgroep en bestuurlijke stuurgroep op dezelfde lijn zitten wat betreft de uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol.

Nu is het nu duidelijk hoe Economische Zaken/NCG kleur moeten bekennen om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor een nieuw schadeprotocol!
Lees daarvoor het persbericht en de uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol.

Klik hier om het persbericht te lezen. {pdf}

Klik hier om de Uitgangspunten te lezen. {pdf}

NAM sponsort een aardbevingsmonument.

Een onwaarachtige actie en een cynische pr-stunt!

Er komt dus misschien een aardbevingsmonument waarvoor de veroorzaker van de aardbevingen, de NAM, een substantiële financiële bijdrage gaat leveren. Dit blijkt uit een artikel in het Dagblad van het Noorden van 18 mei 2017.

hetanderemonument

 

(Klik op de afbeelding om de website van Karel Buskes te bezoeken!)

Lees meer...

GBB en Gasberaad presenteren: de contouren van een nieuw schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak.

Naar aanleiding van de brief van Minister Kamp van 13 april schortte de Maatschappelijke Stuurgroep (GBB en het Gasberaad) het overleg op over een nieuw schadeprotocol.
Om het vertrouwen in een open proces te herstellen is er verkennend overleg geweest. Besloten is dat de Maatschappelijke Stuurgroep in gesprek wil gaan over de uitgangspunten voor een nieuw schadeprotocol. Elke partij brengt uitgangspunten in voor dat gesprek. Dit overleg is de lakmoesproef om te bepalen of het overleg met de NCG en EZ kan leiden tot een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak......

Lees hier het persbericht en hier het schadeprotocol. {beide pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina