groninger land

Persbericht, “Lancering Erfgoedloket Groningen”

Erfgoedloket

 

Vanmiddag zijn in Appingedam twee regelingen voor monumenten in het aardbevingsgebied feestelijk gepresenteerd.
Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gedeputeerde Fleur Gräper presenteerden,
mede namens de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, twee subsidieregelingen voor eigenaren van
rijksmonumenten in het aardbevingsgebied én het Cultuurfonds (in de vorm van een lening) voor eigenaren van
gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. De regelingen zijn bedoeld voor het instandhouden van het
cultureel erfgoed in Groningen.

Lees meer...

Kabinet geeft GBB gelijk…

pluis economische voetafdruk

Op 29 maart presenteerde minister Wiebes zijn beleidsvoornemens over de gaswinning in Groningen in zijn Kamerbrief over gaswinning Groningen .De Groninger Bodem Beweging beschouwt het als een overwinning dat de minister onze belangrijkste standpunten heeft overgenomen.

Gas terug

De minister wil de gaswinning in uiterlijk 2022 terugbrengen naar 12 miljard kuub, het niveau dat door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in 2013 is aangemerkt als “veilig”. Met aanvullende maatregelen (ombouw 53 grootgebruikers en plaatsing stikstofinstallatie) wordt in dat jaar zo mogelijk al een niveau van 4 miljard kuub bereikt en - als alles lukt - is de gaswinning dan teruggebracht naar een verwaarloosbaar niveau. Dat is een historische beslissing, want dat betekent dat na zeventig jaar de gaswinning uit het Groningenveld definitief beëindigd wordt.

Lees meer...

Steun vanuit onverwachte hoek

Af en toe krijgen wij steunbetuigingen uit het land. Een hele leuke was die van het familiebedrijf Oldenhof met kookwinkels in Hilversum, Amersfoort en Zwolle. In de maand februari doneerden zij per verkochte pan €1,- aan de Groninger Bodem Beweging. Dit leidde uiteindelijk tot een donatie aan de GBB van €700,-.
We zijn hier erg blij mee. Het laat ook zien dat er in het land wordt meegeleefd met de problemen hier. Dus van harte bedankt familie Oldenhof!

sjek

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina