groninger land

Persbericht 7 februari 2017

Het Tweede wetenschappelijke rapport ‘Gronings Perspectief’  heeft een impliciete conclusie:

de gaswinning moet terug! Helaas wordt deze conclusie dus niet vermeld.

De aanbevelingen van het tweede wetenschappelijke rapport ‘Gronings Perspectief’ draaien om de hete brij heen! Genegeerd wordt de daadwerkelijke oorzaak van de problemen in het aardbevingsgebied, dat is de gaswinning zelf! De gaswinning is de veroorzaker van de ellende. En daar ligt dan ook de oplossing. 

Lees meer...

Persbericht 6 februari 2017

Advies GBB en gemeente: neem bij voorkeur het openbaar vervoer naar de fakkeloptocht.

De fakkeloptocht op 7 februari in Groningen zal naar het zich laat aanzien veel demonstranten trekken. Overleg met de gemeente leidt tot het advies om bij voorkeur met het openbaar vervoer te komen.

Indien toch met de auto wordt gekomen, hou dan rekening met de mogelijkheid om op de P+R terreinen te parkeren.

Kom en demonstreer mee onder het motto: ‘Onze Toekomst! Gas Terug!’ en zorg voor een vlotte reis.

Het bestuur van de GBB

vervoer

Persbericht, 3 februari 2017.

Massale demonstratieve fakkeloptocht op 7 februari 2017: ‘Onze toekomst! Gas terug!

Bestuurders en burgers demonstreren eensgezind.
Freek de Jonge loopt mee en voert het woord.

Lees meer...

(Concept) verkiezingsprogramma’s

Overzicht van de standpunten m.b.t. aardgaswinning in Groningen.

 

In bijgevoegd .pdf bestand, in alfabetische volgorde de politieke partijen die (actief) deelnemen aan de verkiezingen. Leest u zelf en controleer de laatste stand van zaken op de websites van de partijen.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina