groninger land

Kom ook en demonstreer mee. Wees solidair met Warffum en omgeving!

Donderdag 20 april demonstreren  tegen de gaswinning in Warffum en  tegen de gaswinning in het algemeen (verzamelen tussen 18.00 en 18.30 uur in A.G. Bellstraat voor Het Hogeland College voor een vreedzame tocht richting NAM-locatie).

De GBB ondersteunt dit lokale initiatief van harte! Immers de GBB heeft het gehad met de gasverslaafde Staat, haar dealer de NAM (Shell & Exxon) en tussenhandelaar minister Kamp. Wij roepen onze leden op om de 20ste naar Warffum te komen. Wees aanwezig bij deze demonstratie gericht op de veiligheid van mensen Warffum en omgeving. Verbinden is prima, delen is goed. Nu een vuist maken is beter! Komt allen!

 Lees ook:  Warffum Alert! Demonstratie tegen gaswinning

GBB-voorwaarden waaraan een nieuw schadeprotocol moet voldoen!

Er komt een nieuw protocol voor de wijze waarop schade ten gevolge van mijnbouw in Groningen wordt afgehandeld. Het bestuur van de GBB maakt zich grote zorgen, dat het protocol van Witteveen+ Bos (leidde tot geen enkele schade in Emmen en in de buitengebieden!) als leidraad gaat gelden. En is daar zeer kritisch op.

Lees meer...

Een merkwaardig gebeuren: met een schone lei beginnen in Groningen!

NAM blokkeerde de schone lei voor het buitengebied?

Met een schone lei beginnen is : opnieuw mogen beginnen, zonder dat misstappen uit het verleden nog zichtbaar zijn ( citaat uit het woordenboek).
Daaraan moet vast de Nationaal Coördinator Groningen gedacht hebben toen de directeur van de NAM eindelijk in zijn nieuwjaarsboodschap 2017 verwoordde dat de NAM uit het proces van de schade afhandeling zou willen gaan.

Lees meer...

De GBB geeft niet op! Ook naar mensenrechtencommissie VN!

Bij de rest van Nederland dringt het slechts langzaam, heel langzaam door dat er behoorlijk veel mis is  in Groningen. Want het  gaat wel ietsje verder dan een scheurtje in een muur. Basale mensenrechten, zoals veilig kunnen wonen en gezondheid, worden naar de mening van de GBB voortdurend aangetast.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina