groninger land

De nieuwe GBB krant is uit!

Het zomernummer (juli-augustus) van de GBB krant is uit. De digitale versie vindt u op deze website bij de, GBB kranten.

Groningen: Rutte's 'pin-gewest'

De Nederlandse overheid laat met name Shell nu al tientallen jaren gas uit de ondergrond van Groningen halen. Daar profiteert geheel Nederland - in met name het Westen - al lange tijd enorm van. Jaren lang wordt door de opdrachtgever (de Staat o.l.v. het ministerie van EZ) en de exploitant (NAM) getracht om de gevolgen van de gaswinning te verdoezelen en te bagataliseren. Wanneer dit na de beving van Huizinge in 2012 niet meer lukt, wordt de strategie van de Staat en NAM die van Het Uitstel en specifieke Focus.

Lees meer...

Groninger Bodem Beweging wil hoe dan ook contra-expertise in schadeprotocol

(Het volgende interview stond afgelopen dinsdag 27 juni 2017 bij RTVNoord op de website.)

De Groninger Bodem Beweging heeft grote moeite met het ontbreken van de contra-expertise in het concept schadeprotocol van de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Dat brengt gedupeerden in het nadeel bij een eventuele gang naar een arbiter, bij onenigheid over een schadegeval.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina