groninger land

Geen erkende mijnbouwschade in het buitengebied?

Ongeloofwaardig en wel hierom!

De onderzoeksmethode van Witteveen en Bos (W&B), gebruikt in Emmen en in het buitengebied van het Groninger gasveld, lijkt het nieuwe geloof van de NAM. Deze onderzoeksmethode werd in Emmen in opdracht van de NAM uitgeprobeerd en leidde tot geen enkele erkende mijnbouwschade.
Dit werkte echter in het geheel niet belemmerend om dit ook zo in het buitengebied te doen bij meer dan 1600 panden. En hoe verrassend (niet voor de GBB), ook nu weer komt er uit waar onderzoektechnisch op aangestuurd lijkt te zijn: geen enkele erkende mijnbouwschade!

De GBB vindt een dergelijk schade afhandelingsproces van de NAM, uitgevoerd door W&B, dubieus en volstrekt ongeloofwaardig. En wel vanwege een negental argumenten. Lees deze hier {pdf}

Natuurlijk volgt hier ook uit, dat voor de GBB deze methodiek volstrekt onacceptabel is voor het nieuwe schadeprotocol.

 

Onderzoek strafvervolging NAM leidt tot vervolgactie naar Mensenrechten Raad VN

onderste steen moet boven strafonderzoek NAM

Naar aanleiding van de uitspraak over het strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM (Shell & Exxon), aangespannen door de GBB bijgestaan door advocaat Spong, zijn meerdere Permanente Missies van landen in de Mensenrechten Raad van de Verenigde Naties in Genève (opnieuw) benaderd.

We geven niet op!

Wordt vervolgd.

LEES DE UITSPRAAK GERECHTSHOF LEEUWARDEN OVER VERVOLGEN NAM!

Er is een horde genomen!

 

Gerechtshof Leeuwarden/Arnhem beveelt de vervolging van de NAM. Het duurde en duurde maar, maar nu zijn we ergens. Tenminste is er een volgende stap genomen.

Lees de uitspraak hier. {pdf} Lees vooral punt 15, 17 en de beslissing!

Ook de GBB heeft een persbericht doen uitgaan, die treft u hier aan. {pdf}

Brief GBB/Groninger Gasberaad

Gisteren is een brief van de GBB en het Groninger Gasberaad verstuurd, aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Daarin spreken beide partijen hun zorg uit over de inhoud van de brief van minister Kamp, van 13 april j.l.

De GBB berichtte daar al eerder over, zoals u hier kunt lezen.

De gemeenschappelijke brief vindt u hier {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina