groninger land

Leden voor Leden bijeenkomst

(Let op: een LvL-bijeenkomst is alléén voor leden van de Groninger Bodem Beweging!)

 

Jan de Jong, voormalig Inspecteur Generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), over afbouw gaswinning en aardbevingsrisico en een pleidooi voor een parlementair enquête.

14 juni 2018
19:00 – 22:00 uur
Nicolaïkerk Appingedam
Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam

Op 29 maart kondigde minister Wiebes aan dat de gaswinning uiterlijk in 2030 gestaakt zal zijn. Als alle voorgenomen maatregelen succesvol zijn, komt dit punt al eerder. De hoofdeis van de GBB, “Gas terug”, wordt hiermee ingewilligd, zij het dat 2030 (veel) te lang duurt.

Lees meer...

Maatschappelijke stuurgroep (MSG) verwerpt unaniem besluiten Wiebes op Gasdossier

Vanochtend heeft de maatschappelijke stuurgroep (MSG) in Overschild gesproken over de ontstane situatie na het gisteren aangekondigde vertrek van de NCG. De MSG is een formeel overleg tussen maatschappelijke organisaties (de Groninger Bodem Beweging(GBB) en het Groninger Gasberaad) met de NCG, onder leiding van voorzitter Jan Kamminga. Heldere conclusie was dat de oorzaken die hebben geleid tot het vertrek van Alders het vertrouwen in de minister verder ernstig heeft geschaad.

Lees hier het verslag van het overleg van de Maatschappelijke stuurgroep. {pdf} 

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina