groninger land

GBB steunt actie Bloeiend Verzet

bloeiendverzet

In het afgelopen jaar zijn er meerdere initiatieven geweest om monumenten op te richten voor de  gaswinning en de gevolgen daarvan. Het bekendste initiatief was het aardbevingsmonument dat NAM, Gasunie en Gasterra langs de A7 wilden betalen. Dat idee is gelukkig dankzij provincie-brede protesten snel ingetrokken. Een ander, dat in Huizinge had moeten komen te staan, is door het dorp zelf in de kiem gesmoord. Beide ideeën werden van “bovenaf” opgedrongen.

Donderdag is de actie Bloeiend Verzet gestart. Hier kunnen we allemaal een steentje – beter: een bol – bijdragen aan een levend monument. Als iedereen een bloembol bijdraagt hebben we komend voorjaar op een veld in de gemeente Eemsmond een bloeiend monument van heel Nederland als eerbetoon aan degenen die strijden tegen de gaswinning en tegen de schade die ons in Groningen wordt aangedaan.

Kijk op bloeiendverzet.nl, doneer (€ 1 per bloembol) of stuur zelf bloembollen op en bouw mee aan dit bloeiende monument!


Klik hier voor het persbericht. {pdf} 

Met vriendelijke groet,

Coert Fossen

Bestuurslid GBB

Van tegenkracht naar tegenmacht

 

balance 154516 640

De macht van de Staat is in disbalans.
Zeker wanneer het Groningen betreft met haar strijd tegen de gevolgen van de gaswinning.
De Groninger Bodem Beweging (GBB) beweegt zich in het speelveld tussen de machten als een goede tegenkracht.
Tijd dat de GBB als tegenmacht wordt gefaciliteerd. 

Lees meer...

"Commitment"

Een mooi Engels woord waarvan het woordeboek zegt, 'betrokkenheid, verbondenheid en/of toezegging.'
Lees wat de gemeente De Marne, burgemeester èn inwoners(!) in het 'Commitment' schrijven.

IMG 2723


Een initiatief wat de GBB graag ondersteunt en waar nodig faciliteert!

Klik hier om het Commitment te lezen. {pdf}

Juristen oordelen vernietigend over concept schadeprotocol

Standpunt GBB krijgt weer belangrijke steun.
Lees het oordeel.

 

Het (te) lange proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol vindt zijn oorzaak in de grote verschillen tussen het RIJK/NCG/NAM en anderzijds de GBB samen met Gasberaad en Regionale bestuurders.

Redelijke eisen van GBB en anderen worden genegeerd.
GBB en Gasberaad hebben samen met de regionale bestuurders de pijlers vastgesteld  met de daaraan verbonden uitwerking van het te vormen schadeprotocol. De NCG accepteerde pijlers en uitwerking, voordat de onderhandelingen startten, als uitgangspunten voor de concrete invulling van het protocol.

Nu het concept protocol voorligt, constateren GBB en Gasberaad een grote spanning met de voorheen vastgestelde uitgangspunten. (zie voor verschillen:Huidige concept versie schadeprotocol (14 juli 2017) heeft geen draagvlak bij de GBB en het Groninger Gasberaad. )

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina