groninger land

'We zijn niet gek, we worden gek gemaakt!'

Met die boodschap zal vandaag een gesprek plaatsvinden in de vaste kamer commissie van de Tweede Kamer. De geestelijke en fysieke gezondheid van de Groningers heeft nogal te lijden onder de aardbevingsperikelen van, inmiddels, jaren touwtrekken over o.a. schadeafhandeling. Derwin Schorren, vice voorzitter van de Groninger Bodem Beweging zal deelnemen aan dit gesprek. Evenals o.a. Prof. dr. Tom Postmes die namens de RUG onderzoek heeft gedaan naar de impact van de aardbevingen op de geestelijke gezondheid. Actievoerders van de GBB zijn aanwezig in 'dwangbuizen' om de situatie in Groningen kracht bij te zetten.

Actie we zijn niet gek maar worden gek gemaakt

Lees meer...

Hoorzitting / rondetafelgesprek Mentale versterking van Groningen

Inbreng van de Groninger Bodem Beweging (GBB) ten behoeve van het rondetafelgesprek over de "Mentale versterking van Groningen".

De Tweede Kamer commissie van Econimsische Zaken en Klimaat houdt morgen een commissievergadering over de 'Menale versterking van Groningen'. Hieronder staat de inbreng van de GBB.

De andere stukken vindt u op de website van de Tweede Kamer.{link}

 

Doel van deze bijeenkomst is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de regio Groningen het beste ondersteund kan worden in de aanpak van (geestelijke) gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning en aardbevingen.

Lees meer...

Reactie GBB op de uitnodiging Tweede Kamer commissie EZK

17 juni 2018


Geachte Commissie EZK,

Het Kamerdebat op 7 juni jl. over de gaswinning en de versterking in Groningen resulteerde in zo'n 10 moties over de versterking. De stemmingen op 12 juni lieten zien dat het huidige versterkingsbeleid van minister Wiebes voort kan worden gezet wat betreft de meerderheid in de Tweede Kamer. Dit ondanks de schreeuw vanuit de regio, zowel bij bestuurlijke als maatschappelijke organisaties, dat de minister minimaal zijn afspraken na zou moeten komen. Met het door minister Wiebes geopteerde wachten op het advies van de Mijnraad - in de hoop dat er nieuwe dreigingsnormen komen - wordt impliciet een eventuele vertraging van de versterking van maanden, tot wellicht 1,5 jaar geaccepteerd.
De Kamer, met name de coalitiepartijen, lieten die schreeuw vanuit de regio voor wat ze was. En nu, nu de beslissende ruimte aan Wiebes is gegeven, is de Kamer nieuwsgierig hoe de regionale partijen over de versterking denken?!

Lees meer...

Oud-topman SodM: 'Stop in godsnaam niet met de versterking'

Onze jarenlange verbinding met oud Inspecteur Generaal SodM Jan de Jong resulteerde gisteravond in een boeiende lezing in de Nicolaikerk van Appingedam. Zo’n 200 GBB leden luisterden naar zijn kennis over de Geologie van de Groninger ondergrond en naar zijn mening over de politiek vanuit de bovengrond. Boeiend en ontluisterend . Op naar een parlementaire enquete! 

Het artikel op RTVNoord: 

Oud-topman SodM: 'Stop in godsnaam niet met de versterking'

Het artikel in het Dagblad van het Noorden:

Oud-topman SodM: Vertragen versterking is onverantwoord

De Powerpoint presentatie van Jan de Jong vindt u hier. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina