groninger land

Gedenk Huizinge! (2)

Bij het 'ter perse' gaan van het "Gedenkt Huizinge!" artikel wisten we nog niet alle details. We schreven dat begin augustus meer bekend zou worden.

Het is begin augustus, dus lees alles over de plannen op 16 augustus, op de website van: Van Graan naar Banaan !

 

 

Zienswijze Warffum

Zoals bekend heeft minister Henk Kamp het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de inrichting Warffum vastgesteld. Dat betekent dat de NAM alle ruimte krijgt de laatste 1 miljard kuub uit het “kleine veld” Warffum te halen. Op dit ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingediend. Dat kan van 7 juli tot en met 17 augustus.
Warffum Alert! heeft in samenwerking met de GBB en advocaat Jewan de Goede een concept-zienswijze opgesteld.

Lees hier de concept-zienswijze {pdf}

Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen de zienswijze mede-ondertekenen.

Stuur voor mede-ondertekening van de zienswijze van Warffum Alert! een aanmeldings e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met in de onderwerpregel Zienswijze, en in de tekst uw naam en adresgegevens. Uw naam wordt dan toegevoegd aan de lijst, en de advocaat die de zienswijze zal verzenden werkt dan ook met uw volmacht.

Aanmelden kan tot 15 augustus 12.00 uur. Op die dag krijgt iedereen die zich aangemeld heeft de definitieve zienswijze per e-mail en heeft dan nog de gelegenheid zich alsnog van de lijst te laten schrappen. De definitieve lijst van mede-ondertekenaars wordt 16 augustus 12.00 uur doorgegeven aan de advocaat die dan de zienswijze verzendt.

Minister Henk Kamp neemt naar verwachting rond 1 oktober het definitieve besluit.
Tegen het besluit is beroep mogelijk. Het zelf indienen of mede-ondertekenen van een zienswijze is van belang omdat alleen indieners en mede-ondertekenaars het recht hebben in beroep te gaan tegen het besluit.

Gedenk Huizinge!

KOFFERTOCHT NAAR en VANAF HUIZINGE

 

Als de gaswinning door blijft gaan, moeten we eerdaags allemaal onze koffers pakken. Huizinge was dan ‘slechts’de voorbode. Daarom gedenken we en getuigen daarmee tegen hetgeen wat dreigt te komen!

Op 16 augustus a.s. om 22.30 uur is het zover: dan is de beving bij Huizinge 5 jaar geleden
Het eerste lustrum van deze mijlpaal in de geschiedenis van de gaswinning willen we gedenken. Door te kijken naar wat achter ons ligt, maar ook naar wat ons allemaal nog te wachten staat. 

We hebben nu vijf jaar frustratie, verdriet en woede achter de rug, maar als het aan onze regering ligt, is dit is nog maar het begin! De versterkingsoperatie betekent sloop, vernieling, verhuizing en ontheemding.

Je kunt op twee manieren meedoen:
1. Loop mee in de Koffertocht naar Huizinge, de plek waar de grootste klap tot nu toe viel.
2. Hang een gedenkposter op je voordeur of raam.

Lees meer...

GBB –succes door studie van geoloog van der Gaag

Eindelijk komen er tiltmeters in Groningen!

 

Deze studie toont overtuigend het nut en noodzaak aan van plaatsing tilt meters.  Groningen is een een achtergebleven gebied m.b.t. de inzet van  tilt meters.

 

tilt

 

De NCG bezwijkt onder de overtuigende argumenten en hij deelde in de Maatschappelijke Stuurgroep van 20 juni 2017 mee, dat hij een pilot onderzoek gaat doen: “De NCG is voornemens in dit onderzoek geen andere meettechnieken op te nemen. Over de opzet, uitvoering en financiering van het pilot-onderzoek zal de NCG overleg voeren met de minister van Economische Zaken en NAM.”
Nu maar weer een afwachten hoe lang dit overleg en het de pilot op zich laat wachten.

Hij vermeldt ook:
“Voor de pilot kunnen plaatsen en objecten waar tiltsensoren geïnstalleerd worden gekozen worden die genoemd worden in het onderzoek van de GBB.”
Met dank aan dhr. van der Gaag. Deze dank is echter afkomstig van de GBB.

 

(Zie ook: Wereldwijde tilt meter monitoring en de meerwaarde van tilt meters in Groningen )

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina