groninger land

Wat hebben Groningen en Afrika gemeen?

Ver van elkaar en, zo is gebleken, toch ook grote overeenkomsten:

  • In beide gebieden wint de Shell fossiele brandstoffen.
  • In beide gebieden gaat dit ten koste van de leefomgeving van de bewoners.
  • In beide gebieden worden de rechten van de bewoners geschonden.
  • En in beide gebieden komen de bewoners daartegen in opstand.

Op 19 april waren op uitnodiging van Milieudefensie een achttal Afrikaanse activisten uit Nigeria, Uganda en de Democratische Republiek Congo (voormalig Zaire) in Groningen. Ze zijn hier rondgeleid, hebben gezien wat aardgaswinning met het gebied en de mensen doet en hebben uitgebreid gesproken met Groningse actievoerders, waaronder de GBB.
Uiteraard zijn er grote verschillen tussen Groningen en Afrika. De bezoekers vertelden afgrijselijke verhalen van hoe er met de mensen daar wordt omgegaan als ze een protest laten horen. Maar de herkenning van de dilemma’s en van de wijzen waarop gestreden wordt tegen de (al)macht van de olie-industrie en de eigen regering is frappant. Massaprotesten, rechtszaken, medestanders vinden binnen de overheid, ook daar worden die middelen ingezet om het onrecht te bestrijden.
Milieudefensie heeft een filmisch verslagje gemaakt van het treffen. Binnenkort op de GBB website, maar nu al te zien op: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155674740778235&id=83439828234.

Update: De film is ondertussen beschikbaar gesteld door Milieudefensie, waarvoor onze hartelijke dank!

Filmverslag Fakkeltocht 2018

Voor wie het allemaal nog een keer wil terugzien, Anton van der Salm heeft een prachtig filmverslag (van 40 minuten!) gemaakt van de Fakkeltocht van afgelopen 19de januari 2018.

Tussen de 10 en 12 duizend mensen liepen mee. Dat vergde veel voorbereiding en organisatie. Ook dat komt in het verslag in beeld.

Persbericht GBB over het Bestuurlijk Overleg

24 april 2018

De Groninger Bodem Beweging (GBB) zit als adviseur aan tafel bij de bestuurderstop. De GBB brengt daar vanuit haar rol de belangen van de bewoners in. Het was de bedoeling om de twee lange dagen van bestuurlijk overleg af te ronden met een Bestuursakkoord.

Dit mocht niet zo zijn.

Het persbericht vindt u hier {pdf}

Een Gasbesluit...en nu?

Interview met Derwin Schorren over de gevolgen van het gasbesluit van minister Eric Wiebes. Het interview bestaat uit twee delen, die u hieronder aantreft.
IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina