groninger land

De gaselite ‘lijdt’ nog steeds aan tunnelvisie

CEO-GasTerra stuitend voorbeeld.

Gertjan Lankhorst, CEO van de GasTerra, geeft een afscheidsinterview in het DvhN van 17 december 2016, waarin hij zijn ‘waarheid’ nog eens verwoord.  Kernpunten zijn:
- Het gasgebouw oftewel de Gaselite is ten onrechte verdacht gemaakt,
- Koester de gaswinning in Groningen ondanks de ellendige gevolgen,
- Gas is voor Groningen een kans,
- Kom uit de slachtofferrol jullie Groningers.

Lees meer...

“De stad Groningen is de afgelopen jaren niet getroffen door één aardbeving, maar door vijftien bevingen.

Epicentrum of nabije dorpskern ( tekst en afbeelding afkomstig RTV-Noord)

“Voorheen werden bevingen toegeschreven aan de dichtsbijzijnde dorpskern. Zo kon het dat bevingen met een epicentrum in de oostelijke stadswijken Lewenborg en de Oosterpoort werden toegekend aan Garmerwolde, Middelbert of Engelbert. Die dorpskernen liggen dichterbij dan het stadscentrum van Groningen.”

Lees meer...

GBB en milieuorganisaties eisen vernietiging gasbesluit

Persbericht GBB, 13 december 2016

De Groninger Bodem Beweging, de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Milieudefensie en de Waddenvereniging dienden gisteren aan het einde van de dag een beroepschrift (1) in tegen het gasbesluit van minister Kamp van 1 oktober 2016. Zij vragen hierin om vernietiging van het gasbesluit. Volgens de organisaties is het gasbesluit in strijd met de wet omdat niet de veiligheid van Groningers leidend is geweest in het besluit, maar de leveringszekerheid. Ook wordt het advies van Staatstoezicht op de Mijnen niet opgevolgd en staat Kamp toe dat de NAM meer gas wint dan veilig wordt geacht.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina