groninger land

Voorkom verjaring

Voorkom verjaring

Het recht op vergoeding van mijnbouwgerelateerde schade verjaart na vijf jaar. Gedupeerde huiseigenaren kunnen door deze verjaring hun aanspraak op schadevergoeding kwijtraken.
De Groninger Bodem Beweging adviseert gedupeerde huiseigenaren voor 16 augustus 2017 de NAM een aangetekende brief te sturen om verjaring te voorkomen.

Op 16 augustus 2012 vond de aardbeving in Huizinge plaats. Deze beving heeft voor veel schades gezorgd. Vooral huiseigenaren die de NAM nog niet aansprakelijk hebben gesteld, lopen het risico op verjaring.

Verjaring stuiten

De termijnen gaan lopen vanaf het moment dat de gedupeerde de schade heeft geconstateerd én weet wie de schade heeft veroorzaakt. Vaak zal dat kort na 16 augustus zijn geweest, en is bekend dat de NAM de veroorzaker van de schade is. Op dat moment begint de termijn voor het instellen van de schadevordering te lopen. Na vijf jaar verjaart dit.

De gedupeerde huiseigenaar kan het verjaren van de schadevordering stuiten (stoppen) door een stuitingsbrief te sturen naar de NAM. Doe dit per aangetekende post (zodat u een verzendbewijs heeft), en doe dit zekerheidshave voor 16 augustus 2017.

Voorbeeldbrief

Op de website van de GBB staat een voorbeeldbrief. (.doc)

Vouchers als schone lei? Een ‘coulance’ regeling van de NAM.

Hoe zit dat eigenlijk allemaal?
U krijgt zeker geen geld!

voucher afbeelding

Opinie GBB
De GBB verstaat onder een ‘schone lei’ dat alles wat op de lei stond geschreven afgehandeld is en dus opgelost. Conform de toen geldende vergoedingsregeling. Ook voor C-schades. Niet overgenomen dit advies. De NAM kiest in samenspraak met de NCG, echter zonder enige steun van de GBB, voor vouchers.

Lees meer...

Bezoek premier Rutte een pr-succes voor hem.

Een inhoudelijke mislukking voor Groningen!

De premier kwam, zag en overwon. Niet bij de GBB. Wel bij vele anderen indien wij de regionale media mogen geloven. Hoewel we respect hebben voor de wijze waarop hij deed aan ‘spitsroeden lopen’ in Appingedam, zijn we inhoudelijk niet onder de indruk van zijn inbreng. Integendeel.

Lees meer...

Vereniging GBB houdt een stoel leeg bij diner met dhr. Rutte!

Draagvlak voor dit etentje ontbreekt bij veel gedupeerden.

Deze lege stoel staat primair symbool voor alle gedupeerde Groningers die helaas geen enkel vertrouwen meer hebben in de rijksoverheid, waarvan dhr. Rutte het boegbeeld is. Die leden/gedupeerden zien niet het nut om ‘gezellig’ te gaan eten met de belangrijkste vertegenwoordiger van die niet meer vertrouwde rijksoverheid. Eerst de problemen echt aanpakken en oplossen, dan pas public-relations reisjes maken door ons gebied is veel bij hen gehoord. En een etentje met dhr. Rutte wordt als niet passend gezien.
Secundair .... Klik hier om het hele persbericht te lezen. {pdf}

Onderzoek naar hypotheken

Door mijnbouwschade en aardbevingen staat de waarde van veel woningen en bedrijfspanden in Groningen onder druk. Regelmatig horen wij van onze leden dat zij hierdoor ook zorgen of problemen hebben met betrekking tot hun hypotheek.

Lees hier het hele persbericht. {pdf}

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina