groninger land

Bestuurders en gekozen vertegenwoordigers vanzelfsprekend uitgenodigd voor de fakkeloptocht.

Regionale bestuurders en gekozen vertegenwoordigers zijn van harte welkom  en  van toegevoegde waarde bij de fakkeloptocht op 7 februari 2017.  Het gaat immers ons allen aan: burgers, gekozen vertegenwoordigers en bestuurders. Gezamenlijk de hand aan de ploeg om Den Haag te overtuigen dat de gaswinning vergaand terug moet.

De GBB heeft de burgemeesters in het bevingsgebied persoonlijk benaderd om te komen.  Er is duidelijk een positieve houding t.o.v. deze demonstratieve fakkeloptocht met de leus “ONZE TOEKOMST. GAS TERUG!” . En bereidheid om te komen.

De gekozen vertegenwoordigers van de provincie, de stad en bevingsgemeenten hebben ieder op hun eigen mailadres onderstaande uitnodiging ontvangen:

Uitnodiging om gezamenlijk te demonstreren voor : “Onze toekomst! GAS TERUG! “ {pdf}

NAM te positief over de risico’s

Nu het stof van  goede voornemens en nieuwjaarstoespraken is neergedaald kunnen we terugkeren naar de realiteit  en kijken waar het dit jaar met Groningen werkelijk naar toe gaat.

Volgens NAM-directeur Schotman is het goed nieuws dat het aantal bevingen is afgenomen. Dat klopt vergeleken met 2015. In 2015 waren het er 114, en in 2016 waren er 110. Vier bevingen minder. In 2014 waren het er echter 83. Vergeleken daarmee dus 30% bevingen meer.

Lees meer...

Kernpunten van de GBB

De Groninger Bodem Beweging, met duizenden leden, bepleit al jarenlang het onderstaande*

 

 1. Gaswinning moet via 12 miljard naar nul.

 2. Geen winningsplan langer dan 2 jaar.

 3. Alle mijnbouwschade ruimhartig erkennen en vergoeden, dus ook schades t.g.v. verzakking, inklinking en grondwaterpeil. 

 4. Erken en vergoed royaal gaswinningsschades in de buitengebieden

 5. Volledig (NAM) onafhankelijke schade afhandeling en versteviging. Experts en contra–experts moeten volledig onafhankelijk (ook financieel) van de NAM/CVW opereren en op basis van een onafhankelijk vastgesteld schadeprotocol en – handboek.

 6. Een algemeen geldende ruimhartige uitkoopregeling.

 7. Uitkopen vanwege slopen, onveilig verklaren, te ‘kostbare versteviging’ of onmogelijke versteviging van huizen t.g.v. gaswinning moet gebeuren op basis van herbouwwaarde inclusief aardbevingsbestendige fundamenten.

 8. Behoud van alle monumenten! Geen maximum aan herstel- en verstevigingskosten bij monumenten.

 9. Waardevermeerderingsregeling moet gelden voor elk huis.

 10. Waardeverminderingscompensatie voor elk huis en onafhankelijk vaststellen.

 11. Geen enkele verplichte eigen bijdrage bij versteviging en bij schadeherstel.

 

 * Zoals blijkt uit het visiedocument: ( "Visie Groninger Bodem Beweging" {pdf} ), website GBB en nieuwsbrieven GBB

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina