groninger land

De NAM met pek en veren uit schade afhandelingsproces.

(NAM flikt veel schadelijders op de laatste dag nog een kunstje.)

vuurwerk1

Vanaf de oprichting in 2009 heeft de GBB bepleit dat de schadeveroorzaker, de NAM, zich niet diende te bemoeien met de afhandeling van schades door haar zelf veroorzaakt. De GBB heeft dit gevecht gewonnen! De NAM trekt zich met ingang van heden terug uit de schade afhandeling. De schade afhandeling gaat naar de NCG en deze krijgt nu een zwaardere verantwoordelijkheid. Een verheugende ontwikkeling.....

Lees hier het hele persbericht. {pdf}

 

Succesvolle oproep GBB!

De oproep van de GBB om gezamenlijk naar de informateur en het volgende kabinet te reageren is succesvol gebleken.  In totaal hebben 21 Groninger maatschappelijke organisaties hun visie gemeenschappelijk kenbaar gemaakt over de toekomstige gaswinningsparagraaf van het volgende kabinet.

Lees hier het persbericht en hier  de Gaswinningsparagraaf! {beide pdf}

Sloop? Vergoeden op basis van herbouwwaarde!

In  november 2014 schreef de GBB al over de gigantische verstevigings operatie die ons te wachten staat. ( Het Zwaard van Damocles )

Nu gaan de burgers ervaren hoe diepingrijpend dit kan en zal zijn. Huizen zullen tot de grond toe worden afgebroken wanneer de verstevigingskosten te hoog worden geacht ten opzichte van de enomische waarde van het huis.
Dit is slechts een keuze van de NAM. En dit is weer een keuze die berust op knieperigheid en onwil om ruimhartig te vergoeden.

De GBB eist dat woningeigenaren keuzevrijheid wordt geboden! Indien versteviging niet uitvoerbaar is: VERGOEDEN OP BASIS VAN HERBOUWWAARDE INCLUSIEF AARDBEVINGSBESTENDIGE FUNDAMENTEN.  En bijkomende onkosten op basis van de onteigeningswet.

Lees het verhaal: Versterkingsdrama in Nieuwolda: 'Ons huis is een ruïne' 

 

 

GBB roept op tot gezamenlijke Groninger opstelling richting formateur

Persbericht GBB, 21 maart 2017

 

Tijdens de verkiezingstijd is het gelukt om de gaswinningsproblematiek op de politieke agenda te krijgen. Nu komt de volgende fase. Gezamenlijk optreden lijkt de GBB daarbij van groot belang.

De GBB nodigt daarom de bestuurders en alle noordelijke organisaties uit om zich als een eenheid te presenteren naar de formateur van de regeringscoalitie wat betreft datgene wat in Groningen zou moeten gebeuren.

Lees meer...

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina