meer graan

Veelgestelde vragen - Waarde woning

Als je een huis koopt in het gaswinningsgebied, en je weet dat het een risicogebied is, en willens en wetens koop je toch een huis. Wordt je toekomstige schade dan wel vergoed bij een aardbeving?

Als iemand in het gebied komt te wonen en er komt schade door een aardbeving, dan zal de schade worden vergoed. Daar is de NAM aansprakelijk voor, ook als iemand nieuw in het gebied komt wonen.

Je vraagt compensatie bij de NAM voor waardedaling van de woning (bij verkoop). krijg je dan geen of minder waardedalingscompensatie als je gebruikt hebt gemaakt van de waardevermeerderingsregeling?

Als een bewoners gebruik heeft gemaakt van de waardevermeerderingsregeling (4.000) en hij verkoopt daarna zijn huis, dan kan hij zich altijd nog aanmelden voor de waardedalingsregeling. er zal dan naar de gerealiseerde verkoopprijs gekeken worden t.o.v. referentie gebieden.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina