Aardbevingen

Het Gasbevingen Portaal

Alles weten over aardbevingen in Groningen? Via het Gasbevingen Portaal van de GBB vind je uitgebreide informatie over de gaswinning en de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld als je meer wil weten over de veiligheid van je adres. Of als je wil doorgeven dat je een aardbeving hebt gevoeld. Het Gasbevingen Portaal bevat onder andere:

Voorbeeld van het portaal over aardbevingen in Groningen:

Aardbevingen op Gasbevingen Portaal

Klik op de afbeelding of op de volgende link om naar het Gasbevingen Portaal te gaan: Gasbevingen Portaal

  • Een actuele lijst met aardbevingen die door delfstoffenwinning worden veroorzaakt;
  • Een kaart met thematische informatie over de Groningse gasvelden, zoals informatie over boringgegevens, aardbevingen en winvergunningen, de risicokaart en de contouren van het Groninger gasveld;
  • Statistieken en grafieken over het betrokken gebied en de gaswinning, bijvoorbeeld over bewoners en monumenten;
  • Het Verdwenen Groningen: hier zie je welke woningen zijn gesloopt of met de sloop worden bedreigd als gevolg van de gaswinning;
  • Uitspraken Arbiters: hier kun je alle openbare uitspraken van de Arbiter Bodembeweging terugvinden;
  • Bevingspaspoort: hier kun je gedetailleerde informatie van aardbevingen in de provincie Groningen opvragen. Deze informatie is gebaseerd op bevinggevoeld.nl.

Zelf doen:

  • Mijn beving: door het invoeren van je adres kun je heel snel en overzichtelijk zien hoeveel aardbevingen er bij jou in de omgeving zijn geweest. Zo kan je dus bepalen hoe veilig je woont.
  • Bevinggevoeld?: als je een aardbeving hebt gevoeld, geef je dat hier door.

De meeste informatie van het Gasbevingen Portaal is afkomstig van derden, waaronder het KNMI, NLOG en de NAM. Het Gasbevingen Portaal wordt intensief gebruikt. Gemiddeld bezoeken per dag zo’n 400 mensen het portaal. En op topdagen zelfs meer dan 15.000! Bovendien is er veel media-aandacht voor: RTV Noord bekroonde het portaal met een aanmoedigingsprijs, Radboud Universiteit Nijmegen gebruikte het als voorbeeld voor burgerparticipatie en Saskia Stuiveling benoemde het als een van haar favoriete sites:

Stuiveling Open Data Award

De ‘Stuiveling Open Data Award’ is een jaarlijkse prijs voor een publiek initiatief dat het gebruik van open data bevordert, inzichtelijk maakt of stimuleert. Als favoriete site noemde Stuiveling de site van de Groninger Bodem Beweging: ‘Je ziet een combinatie van harde data – op een kaart kun je alle aardbevingen uit het verleden zien -, foto’s van scheuren, kaarten van de NAM, van de seismologische dienst en eigen bevindingen via de sociale media. Ze houden bij wie er langs komt, wat de taxatie van de schade is. Je volgt dus het hele proces terwijl het bezig is, als een Rekenkamerrapport dat zichzelf schrijft.’

Twitter-alert aardbevingen

Als je het twitteraccount @Gasbevingenport volgt, zul je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aardbeving heeft plaatsgevonden. Iedere beving die in het portaal wordt opgenomen, wordt namelijk ook als twitterbericht verzonden.

De aardbevingenkaart: