Dirk Heemstra (Uithuizen)

Dirk Heemstra

Motivatie:

ervaring in de industrie rond nieuw- en verbouw                                                                                                     ervaring in de contacten met overheid instanties                                                                                                     ervaring in diverse besturen

Werkgroep:

Team onder- en bovengrond
GEO ( Gaswinning Effecten op de Omgeving)

Vanaf 1986 inwoner van Uithuizen.

Wat mij vooral drijft is dat diverse rechten van burgers vastgelegd in een EU handvest door bedrijven; politici en bestuurders nog steeds met voeten worden getreden. Nu weer door de halfbakken invulling en optuiging van de  T.C.M. Groningen en acceptatie en omzetting van ondoordacht beleid door de Regio is hiervan een toonbeeld. Dus volop redenen om voor de burgers en hun leefomgeving op te komen.