Veel gedupeerden nog steeds erg ontevreden over schadeprocedure NAM

Ondanks alle beloften en uitspraken van de NAM en EZ is de huidige schadeprocedure volstrekt ontoereikend om alle gedupeerden fatsoenlijk schadeloos te stellen. De simplistische uitleg van de NAM over de procedure op de website NAMplatform laat niet de vele obstakels zien waar mensen tegenaan lopen….

Lageland 31 maart 2014

Op vrijdag 28 maart werd er door de NAM een woning ontruimd in Lageland. De bewoonster van deze woning was vorig jaar al eens in het nieuws vanwege de grote schade. Op nog geen 500 meter afstand woont Hans Kroeze in een woning die volgens hemzelf total loss is. Ook hij heeft al een paar keer de publ…

infomarkten april 2014

Op 1,2 en 3 april 2014 werden er door het ministerie van EZ 3 informatiemarkten gehouden over het conceptbesluit gaswinning. Burgers konden terecht voor vragen over o.a. de veiligheid en de schadeprocedure maar konden ook een zienswijze indienen op het gasbesluit. Iedere avond waren GBB-leden buiten…

Reactie GBB na 2x dialoogtafel

Reactie GBB na 2x dialoogtafel

Schade gaswinning Niehove april 2014

Schade gaswinning Niehove april 2014