TentenKamp bij de NAM

Wat vindt de GBB hiervan?

Schadeprocedure NAM

… nog steeds een stroperig drama!

Wanhoopskreet uit Onderdendam

Onveilige situatie naast een door de NAM opgekocht monumentaal pand.

Animatie gasbesluit

Gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Om een goed besluit te kunnen nemen over de toekomst van gaswinning in Groningen heeft de Rijksoverheid onderzoeken laten uitvoeren die het gasbesluit enigszins aanvaardbaar lijken te maken. Tijd voor de GBB om de animatie van de overheid te “remake…

Ondersteuning GBB

Beschrijving

Interview L. de Bont, deel 1

Lambert de Bont over de hoorzitting van de Tweede Kamer over het gasbesluit, op 28-01-2015 door Roeland Dijksterhuis