Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is een vereniging opgericht op 6 november 2009 met als doel:

Het opkomen voor de belangen van mensen die directe of indirecte schade hebben door de gaswinning in het Groningen gasveld. 

Belang van veiligheid steeds groter

De GBB is opgericht doordat het aantal aardbevingen in Groningen toenam en duidelijk werd dat de gaswinning daarvan de oorzaak is. Het aantal aardbevingen is sterk toegenomen sinds de oprichting van de GBB. Hierdoor is de complexiteit van de problematiek en het aantal getroffen inwoners van Groningen explosief toegenomen. Zes aardbevingen springen eruit:

  • de beving van 15 augustus 2012 in Huizinge (3.6 op de schaal van Richter)
  • de beving van 30 september 2014 in Ten Boer, die zelfs in Groningen-stad werd gevoeld (2.8 op de schaal van Richter)
  • de beving in Hellum op 30 september 2015 (3.0 op de schaal van Richter)
  • de beving in Zeerijp op 8 januari 2018 (3.4 op de schaal van Richter)
  • de beving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 (3.4 op de schaal van Richter)
  • de beving van Garrelsweer op 15 november 2021 (3.2. op de schaal van Richter)

Een keerpunt vormde de beving van 16 augustus 2012 in Huizinge. Hierdoor werd naast schadeafhandeling ‘veiligheid’ het tweede belangrijke speerpunt voor de GBB.

Opkomen voor Groningen

Onze doelgroep is inmiddels uitgebreid van mensen met daadwerkelijke schade, naar mensen in heel Groningen. De GBB brengt de aardbevingsproblematiek via de media en politiek in Nederland, en zelfs tot ver over de grenzen onder de aandacht.

Meer dan 4.000 gezinnen steunen de initiatieven van de GBB als lid. Ook je steun betuigen? Word lid. Samen staan we sterker!

Meer weten over het hoe en waarom? Lees de ontstaansgeschiedenis van de GBB hier.