Wat doet de GBB

De GBB komt op voor de belangen van mensen die door de gaswinning in het Groningen gasveld worden benadeeld. De belangrijkste belangen zijn:

 1. Veiligheid;
 2. Goede en correcte schadeafhandeling en schadeloosstelling;
 3. Het vergoeden van bijkomende materiële schade;
 4. Het vergoeden van immateriële schade;
 5. Het behoud van ons cultureel en historisch erfgoed;
 6. Het helpen creëren van een nieuw toekomstperspectief voor de regio.

De GBB doet dit door

 • Het voeren van juridische procedures, zoals ons strafproces tegen de NAM;
 • Het houden van acties, zoals de fakkeltochten;
 • Het overleggen met de lokale en nationale beleidsmakers. Zoals eerder bij de Maatschappelijke Stuurgroep;
 • Het creëren van media-aandacht voor onze standpunten, misstanden en slecht of tekortschietend beleid;
 • Het lobbyen bij politici.

Zie ook onze infographic over wat we allemaal in 2020 hebben gedaan.

De GBB gelooft in de combinatie van overleg, actie en samenwerking. Zij werkt samen met veel partijen, zoals Milieudefensie, Waddenvereniging, Nationale Milieufederatie, het Groninger Gasberaad, Groen Front, Code Rood, lokale overheden, Rijksuniversiteit Groningen, Vereniging Eigen Huis, Hanzehogeschool en lokale actiegroepen.

Daarnaast overleggen we met de instanties die een rol spelen bij de aardbevingsproblematiek zoals de Nationaal Coördinator Groningen, het Instituur Mijnbouwschade Groningen, de Technische Commissie Bodembeweging, de Nationale Ombudsman en de minister van EZK. Ook overleggen we met de dossierhouders gaswinning in de Tweede Kamer.

De GBB maakte deel uit van de Maatschappelijke Stuurgroep. Dat was een overleg tussen de Nationaal Coördinator Groningen, de GBB en de leden van het Gasberaad.

De Maatschappelijke Stuurgroep stopte op 1 april 2019. Sindsdien overlegt de GBB regelmatig met de NCG, met het IMG (eerst TCMG), de provincie en de gemeenten.