Onderzoek

De GBB pleit voor onafhankelijk onderzoek naar de effecten van gaswinning. Daarnaast doen wij onderzoek om standpunten te onderbouwen, aan te scherpen of bij te stellen en het beleid vorm te geven.