BESTUUR

Albert Hebels

Penningmeester (Loppersum)

Beroep:

Financieel consultant bij Tracthes

Bijzonderheden:

  • ervaring in diverse besturen
  • ervaring bij de overheid

“Een van de basistaken van de overheid is opkomen voor de veiligheid van de burgers. Het Staatstoezicht op de Mijnen wees minister Kamp daarop, en op het voorzorgprincipe, in haar advies van 22 januari 2013. Minister Kamp legde het advies van het SodM, om “De gasproductie uit het Groningse veld zo snel mogelijk en zo veel als mogelijk en realistisch is, terug te brengen” naast zich neer. Onder het toeziend oog van Kamp werd in 2013 de gasproductie van de NAM juist met 10% verhoogd! De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de Groningers hoort voorop te staan bij de overheid. De GBB maakt zich daar sterk voor. Er is sinds de beving bij Huizinge, 3.6 van 16 augustus 2012 genoeg gepraat, zonder dat er iets wezenlijks is veranderd. De aardgaswinning gaat onverminderd door, de NAM blijft mensenlevens bedreigen, en de overheid dekt de NAM 100% en minacht de gerechtvaardige wensen van de burgers. Alles voor geldelijk gewin.
Dát is voor de Groningers een onverteerbaar ‘fact of life´.”

alberthebels@groninger-bodem-beweging.nl