BESTUUR

Jelle van der Knoop

Voorzitter (Stedum)

Beroep:

Wetenschappelijk onderzoeker/ consultant, tegenwoordig als zelfstandig adviseur.

Bijzonderheden:

Socioloog, gespecialiseerd op het gebied van strategische besluitvorming.

“Inmiddels woon ik 20 jaar op een mooie plek bij Stedum en zou het Hogeland niet meer willen missen. Al sinds 2007 kom ik op voor de belangen van bewoners waar het gaat om de gevolgen van de gaswinning. In 2009 was ik medeoprichter van de Groninger Bodem Beweging en voorzitter tot oktober 2012. In februari 2013 trad ik wederom toe tot het bestuur.

In mijn werk voor de GBB word ik gedreven door het onrecht dat de bewoners hier wordt aangedaan. De problemen die de gaswinning met zich meebrengt, worden afgewenteld op de burgers. Burgers die zich moeilijk kunnen verweren en die afhankelijk zijn van de welwillendheid van de NAM, het Rijk, en uitvoeringsorganisaties. Velen zijn in de knel gekomen, financieel dan wel psychisch. De beste manier voor bewoners om zich teweer te stellen is zich te organiseren en te verenigen. Samen staan we sterk.”

Jelle is voorzitter. Binnen het bestuur heeft hij strategie, extern overleg en juridische zaken als bijzondere aandachtspunten.

JellevdKnoop2013@gmail.com