BESTUUR

Yvonne Morselt

Algemeen bestuurslid (Groningen)

Motivatie:

“ Toen het GBB-bestuur deel nam aan de “dialoog-tafel ” ben ik al eens lid geweest van de klankbordgroep. Sinds kort neem ik opnieuw deel vanuit de werkgroep MKB. Voor mij is het belangrijk om collectief belangen te blijven behartigen zolang nog zoveel gedupeerden niet krijgen waar ze recht op hebben.
Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan belangrijke terugkoppelingen door het bestuur aan NCG en IMG.”


yvonnemorselt@groninger-bodem-beweging.nl