Gerard Renkema (Hellum)

Gerard Renkema (Hellum)

Motivatie:

Ik ben Gerard Renkema, woon in Hellum, de Parel van de Woldstreek.
Als ik iets belangrijk vind, dan is het dat mensen zich belangeloos inzetten voor de Publieke Zaak.
Hun kop boven het maaiveld durven uit te steken en soms genadeloos worden onthoofd.
En dat gebeurt, zeker in het Aardbevingsdossier waar nauwelijks nog een touw aan vast is te knopen.
Ik heb dan ook diep respect voor ‘de Kopstukken’ van de Groninger Bodem Beweging.
En vanuit dat respect wil ik als lid van de Klankbordgroep mijn bescheiden steentje bijdragen.
Een soort ‘verkenner’ vanuit de lokale samenleving.
Een ‘verkenner’ die de signalen uit die samenleving doorgeeft aan ‘onze Kopstukken’.
Dat is het minste wat ik kan doen.
Ik doe mijn best.

Werkgroep:

Team juridische zaken