Henny Paré (Warffum)

Henny Paré (Warffum)

Motivatie:

Ik ben sinds 2014 met pensioen (hulpverlener) en sinds die tijd ook lid van de klankbordgroep, omdat ik het onrechtvaardig vind wat er in Groningen gebeurt. Meedenken over wat er in Groningen moet gebeuren voor gedupeerden. En hier uitvoering aan geven samen met alle vrijwilligers en bestuur van de GBB.

Werkgroep:

Team Actie
GBB telefoon