Nieuws

GBB dient zienswijze in tegen ontwerpvaststellingsbesluit 2022-2023

Op 4 augustus is er door de GBB een zienswijze ingediend tegen het ontwerpvaststellingsbesluit voor het gasjaar 2022/2023. Onlangs heeft staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief het ontwerpvaststellingsbesluit gaswinning Groningen 2022-2023 bekendgemaakt. In dit besluit is de voorlopige operationele strategie vastgesteld, en is bepaald hoeveel gas uit het Groningenveld gewonnen moet worden in het gasjaar dat loopt van 1…