90% schadevergoeding Groningen gaat naar experts

NAM/CVW willen gevolgen beleid afwentelen op de schadelijders?

In de pers verscheen in de week 24 oktober 2016 het bericht dat 90% van de kosten voor schadeafhandeling in Groningen gaat naar deskundologen en de daarbij behorende bureaucratie. Slechts 10% wordt besteed aan daadwerkelijk herstel van de schade. Het verbaast de GBB in het geheel niet.

Gevolg van NAM/CVW beleid

Immers, de NAM en het CVW hebben een andere beleidskeuze gemaakt met als gevolg een zee van C-schades. Sinds enige tijd is het daardoor een loterij om je schade erkend te krijgen als een schade veroorzaakt door de gaswinning. Het regent  C- schades (z.g. niet aardbevingsgerelateerde schades) en het zijn voor een groot deel kleine schades.
De NAM/CVW kiest daarbij de confrontatie met de schadelijders door bijna per definitie elke schade als een C-schade te willen zien. ( zie o.a.: Het regent C-schades en GBB in gesprek met NAM/CVW over C-schades )

Weinig verbazingwekkend is het, dat als gevolg het aantal contra-expertises toeneemt. En dus ook de totale kosten voor experts in verhouding tot de wel vergoede schade. En natuurlijk komt daarover rumoer. Zelfs voor de NAM/CVW zal dat toch geen verrassing zijn?

Er van uitgaande dat dit voor de NAM/CVW dus geen verrassing is, dan moet er mogelijk iets anders aan de hand zijn. Heeft de NAM/CVW soms bewust dit laten ontstaan om een ‘natuurlijk’ momentum te hebben om het proces van de schade-afhandeling weer eenzijdig aan te passen (= verslechteren) ?

Proefballon en gebrek aan transparantie

Opvallend is, dat de directeur van het CVW een proefballon oplaat over toekomstige schademeldingen zonder de komst van een schadetaxateur. Hij doet dat middels een interview met het Dagblad van het Noorden. Dus geen schade-taxateur meer aan huis bij kleine schades. Dat moet maar met behulp van een foto en deze foto insturen via een nog te ontwikkelen app.
De GBB heeft er begrip voor dat een commercieel bedrijf kijkt naar het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Waarbij het bespreekbaar kan zijn om ook naar de schadeafhandeling te kijken. Kom dan echter wel met het volledige verhaal naar buiten.

Want dit verhaal schittert door weinig concrete informatie en vooral ook door hetgeen er niet benoemd wordt. Ook op de website van het CVW is er geen concrete informatie te vinden (30-10-2016). Dat geeft te denken in welke mate dit een uitgekristalliseerd idee is. Of is het wel uitgekristalliseerd maar wil men het nog niet openbaar maken? Veel vragen blijven er namelijk over, zoals:

– Wordt elke “kleine” schade met ingang van 1 januari 2017 bij een nieuwe aardbeving nu wel of niet per definitie vergoed?