Aantal bevingen neemt gestaag toe!

Het aantal bevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning neemt gestaag toe. Zie de grafiek. Horizontaal staat de tijdas. Op de verticale as staat het aantal geregistreerde bevingen per jaar boven het Groningerveld. De lijn met pijl geeft het gemiddeld aantal bevingen weer van de afgelopen 5 jaar; een soort trendlijn. De meeste van deze bevingen zijn licht en worden niet door mensen gevoeld. De stijging is niettemin zorgwekkend. Noch de KNMI noch de NAM hebben een verklaring voor de stijging. Dit jaar zijn er al weer 35 bevingen geweest en we zijn nog niet halverwege het jaar.