Aanvullende vaste vergoeding als lokkertje

Loppersum, 6 september 2022 – Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft kenbaar gemaakt dat zij Groningers die in het verleden geen of een geringe schadevergoeding kregen, vanaf 2023 de mogelijkheid bieden om dit aan te vullen tot een vaste vergoeding van 5.000 euro. Het gaat om adressen waar de vaste vergoeding eerder nog niet mogelijk was, bijvoorbeeld omdat er al een schademelding op het adres is geweest.

 Het IMG heeft vorig jaar een vaste vergoeding (VES) ingesteld waarbij gedupeerden aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van 5.000 euro. Dit bedrag wordt eenmalig uitgekeerd, zonder tussenkomst van een schade-expert.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft haar leden destijds voor de regeling gewaarschuwd en is van mening dat het IMG de VES vooral inzet als ‘lokkertje’ en om op de kosten van experts te besparen. Gedupeerden – doorgaans geen schadedeskundigen – moeten vooraf goed kunnen inschatten of de schade voor maximaal € 5.000 gerepareerd kan worden. Maar nog belangrijker: bij gebruik van de VES teken je voor een finale kwijting, net als vroeger bij schadeafhandeling met vouchers door de NAM. Dit betekent dat je nooit meer eventuele nieuwe schades op hetzelfde adres kunt melden. Uitsluitend na een beving die ter plekke een snelheid van 5 mm/s heeft, ontstaat er het recht om na het aannemen van de VES nogmaals een schademelding bij het IMG te doen. Ter illustratie: na de zwaarste beving tot nu toe, de beving bij Huizinge, werd er slechts in een cirkel van 7 km rond de plek van de beving een snelheid van 5 mm/s gemeten. En ook cumulatieve schade door toedoen van een opstapeling van lichtere bevingen kan dus niet meer gemeld worden bij het schadeloket.

Het gaat om circa 40.000 huishoudens die recht hebben op dit (aanvullende) bedrag. Maar ook voor hen geldt: bij gebruik van de aanvullende vaste vergoeding teken je voor een finale kwijting, en kun je dus nooit meer eventuele nieuwe schades op hetzelfde adres melden, tenzij er een zware beving plaatsvindt. De GBB wil gedupeerden hier nogmaals voor waarschuwen. Maak er alleen gebruik van als je zeker weet dat de schade met € 5.000 te repareren is (vraag iemand die er verstand van heeft), en je er zeker van bent dat er nooit meer bevingen bij jou in de buurt zullen voorkomen!

De GBB is bovendien van mening dat de taak van het IMG ligt bij rechtdoen aan Groningers die schade hebben, niet bij het lukraak uitdelen van geld. Daarentegen liggen er nog altijd bijna 10.000 schadedossier die ouder zijn dan een half jaar, en nog altijd niet door het IMG afgehandeld zijn. Deze groep gedupeerden wacht nog altijd op schadevergoeding.

Dit is een persbericht van de GBB. Klik hier voor het officiële bericht.