Actie ‘Wees geen Kniepert’

Groningse organisaties lanceren petitie voor behoud waardevermeerderingsregeling: ‘Wees geen Kniepert.’

Een breed platform van Groningse politieke partijen en maatschappelijke organisaties hebben een petitie gelanceerd om de waardevermeerderingsregeling te behouden. Via een ludieke digitale nieuwjaarskaart kunnen mensen de petitie ondertekenen en minister Kamp en de regeringspartijen oproepen om geen kniepert te zijn en de regeling niet af te schaffen. De minister wil af van de regeling waarmee slachtoffers van aardbevingsschade aanspraak kunnen maken op compensatie.
De petitie wordt gesteund door onder andere de Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, de SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Groninger Belang en de Partij voor het Noorden.

SP-fractievoorzitter en initiatiefnemer Sandra Beckerman: “Deze regeling voor mensen met schade aan hun huis is geen luxe, maar een compensatie voor veel leed. De regeling is hard nodig omdat het huizen energiezuiniger maakt en energiebesparing is hard nodig om de gaskraan verder dicht te draaien. Stopzetten van de regeling toont wat ons betreft weinig ruimhartigheid en is ook nog eens oliedom.”

Jelle van der Knoop, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging: “Aan de argumenten voor de waardevermeerderingsregeling is niets veranderd. Waarom dan stoppen? Aan de Dialoogtafel, waar EZ ook aan zat, zijn er heldere afspraken gemaakt over continuering van de regeling. Minister Kamp acht zich hier niet aan gebonden. ‘Herstel van vertrouwen’, een wassen neus!”

Via de website www.weesgeenkniepert.nl kan de digitale kaart binnenkort worden ondertekend en worden gedownload.

Het GBB bestuur roept iedereen op de kaart te downloaden en de petitie te ondertekenen.
Stuur die Kniepert een kaartje!

Bestuur Groninger Bodem Beweging