Advies GGB aan NCG over zijn meerjarenprogramma

De NCG is op 1 juni 2015 geïnstalleerd, en heeft zijn eerste meerjarenprogramma op 1 november 2015 gepresenteerd. We zijn nu een jaar verder. Hoe doet de NCG het?

Het meerjarenprogramma wordt elk jaar geactualiseerd. Op 1 november 2016 komt de volgende. De NCG heeft de maatschappelijke stuurgroep en de bestuurlijke stuurgroep om inbreng gevraagd op basis van een zogeheten ‘Kadernotitie”. De GBB heeft die uitnodiging aangegrepen om de NCG op zijn functioneren te wijzen, en om hem aan zijn beloften en doelstellingen te herinneren. Hier volgt het volledige advies van de GBB.

Lees hier het hele advies. {pdf}