Afhandeling oude schades door NAM gewaardeerd met een 5

De Tweede Kamer heeft extern onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de tevredenheid over de afhandeling van zogenaamde ‘oude schadegevallen’ door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het doel daarvan was in beeld brengen hoe tevreden men over die afhandeling is en wat beweegredenen waren om het aanbod te accepteren. Het onderzoek richt zich op mensen die het aanbod van de NAM hebben geaccepteerd.

Lees hier het verslag van de Tweede kamer.

Reactie GBB: De GBB moet naar aanleiding van dit onderzoek constateren dat van de beloofde ruimhartigheid door de NAM geen sprake is, en dat vele gedupeerden moegestreden lijken en daarom het aanbod, hoewel te gering, accepteerden. De GBB begrijpt dat het de filosofie van de NAM is om als particulier bedrijf zo veel mogelijk winst te maken tegen zo weinig mogelijk kosten, maar vindt het wrang dat de gedupeerden van de Groninger gaswinning slechts lijken te worden gezien als ‘kostenpost’ en niet als medemensen in nood. De GBB is benieuwd hóe (niet óf) de Tweede Kamer en het Kabinet dit gaat rechtzetten.