AGRARISCHE TAFEL GRONINGEN KRITISCH OP PANELADVIES MESTKELDERS

De Agrarische Tafel Groningen (ATG) heeft kritisch gereageerd op het Paneladvies Mestkelders aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Samen met de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad concludeert de ATG dat het Paneladvies niet inzet op een ruimhartige en rechtvaardige afhandeling van schade aan mestkelders in het aardbevingsgebied. In de reactie van de ATG worden meerdere belangrijke punten beschreven.

Schade is Schade

Schade is schade. Waar het mijnbouwschade betreft moet schade in alle gevallen volledig worden vergoed. Niet slechts de gevolgschade zoals wordt geadviseerd door het panel mestkelders.

De opdracht

De ATG stelt vast dat de opdracht van het IMG aan het panel onvolledig, eenzijdig en sturend is geweest. De uitkomsten/conclusies van het panel-advies zijn eenzijdig gericht op het deels vergoeden van gevolgschade van gescheurde mestkelders en wijzen de werkelijke fysieke schade af. Dat vindt de ATG vreemd. Het panel erkent lekkende mestkelders bijvoorbeeld wel als gevolgschade maar negeert de fysieke schade die daaraan ten grondslag ligt.

Effectgebied

Het paneladvies mestkelders hanteert een grondversnelling van 10 mm/s als afbakening van het effectgebied. De ATG is van mening dat het effectgebied in het advies daardoor kleiner is dan het daadwerkelijk effectgebied waarbinnen trillings- en zettingsschade optreedt. Het is volgens de ATG niet uit te leggen dat schade aan een woonhuis bij een boerderij gelegen in het effectgebied wel erkent wordt als aardbevingsschade, maar de schade aan een mestkelder 50 meter verderop niet.

Veiligheid

In het paneladvies mestkelders is het aspect van veiligheid i.v.m. instortingsgevaar niet meegenomen. De ATG ziet de mestkelders als onderdeel van het gehele gebouw. Mestkelders zijn vaak de fundering van de stallen. Daardoor dreigt instortingsgevaar voor mestkelders die zwaar beschadigd zijn. Ook op dit punt vindt de ATG dat het paneladvies mestkelders sterk tekort schiet.

In haar reactie wijst de Agrarische Tafel Groningen tenslotte op het grote belang van een rechtvaardige schaderegeling mestkelders. Het is hoog tijd dat er weer perspectief komt voor de agrarisch ondernemers in het aardbevingsgebied.