Alders dient wettelijke terminologie te gebruiken!

De term ‘aardbevingsschade’ ontbeert wettelijke definiëring volgens minister Kamp. Toch wordt in het hele programma van de heer Alders de term ‘aardbevingsschade’ consequent en consistent gebruikt. Dit bedreigt volgens de GBB de juridische houdbaarheid van dit programma.

Het is minister Kamp die in antwoord op een vraag van Kamerleden, op 12 januari 2016 het volgende stelt:  “Mijnbouwschade en aardbevingsschade zijn geen termen die in wetgeving gedefinieerd zijn. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de exploitant van een mijnbouwwerk schade door uitstroming van delfstoffen en door bodembeweging, die het gevolg is van de mijnbouwactiviteiten, moet vergoeden. De problematiek in Groningen is het gevolg van aardbevingen door gaswinning. De aanpak van schade in Groningen richt zich daarom primair op aardbevingsschade.”

‘Mijnbouwschade’ en ‘aardbevingsschade’ zijn dus niet wettelijk gedefinieerd en daarna volgt een fraai voorbeeld van cirkelredenering. Je stelt gewoon iets, en vervolgens zeg je in het laatste zinnetje wat het gevolg is, en het gevolg onderbouwt weer het gestelde.
En daarom mag dan ‘mijnbouwschade’ niet meer gebruikt worden en ‘aardbevingsschade’ wel. Een werkelijk briljante redeneer truuk. Maar onacceptabel en niet geldend.

De GBB eist, dat schades als verzakking en inklinking niet bij voorbaat worden uitgesloten als gevolgen van de gaswinning. De term ‘aardbevingsschade’ is uitsluitend ten opzichte van alle schades die ontstaan door langzamere processen ten gevolge van de gaswinning. Beter zou geweest zijn om in plaats van ‘aardbevingsschade ’ de term ‘mijnbouwschade’ te hanteren. Dat deze gedachte niet zo vreemd is, blijkt uit het feit dat de minister zelf ook de term ‘mijnbouwschade’ gebruikt. En nog wel bij het beantwoorden van vragen door Kamerleden, zoals blijkt uit het antwoord van de minister van 17 december 2015 getiteld: “Betreft uitstel beantwoording vragen mijnbouwschade in Delfzijl, ….”
Maar nog geen 4 weken later denkt hij er heel anders over. Hij wil nog slechts de niet wettelijke gedefinieerde term ‘aardbevingsschade’ gebruiken.

De GBB ondersteunt de minister in zijn voorkeur om niet wettelijke gedefinieerde termen niet te gebruiken. Vandaar dat in het programma van Alders en ook bij de NAM, de enig wettelijk gedefinieerde term moet worden gebruikt, zijnde: “schade, die ontstaat door beweging van de bodem, als gevolg van exploitatie van de bodem (artikel 6:177 lid 4 BW)”.
Niet erg praktisch, maar dat krijg je als de term ‘mijnbouwschade’ wordt afgewezen. Een alternatief kan zijn, dat wanneer er gesproken wordt over schade door de gaswinning, altijd benoemd wordt dat de wettelijke definiering wordt beoogd zoals genoemd in artikel 6:177 lid 4 BW. En daarnaar dus wordt verwezen in de tekst of voorwoord.

Ook voor de komende regelingen van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG) geldt dit. In het eerst komende overleg met de NCG zal dit nadrukkelijk naar voren worden gebracht.

De GBB zal zeker proberen om juridisch te toetsen of niet wettelijke definieringen het uitgangspunt kunnen vormen voor de regelingen van de NCG. Immers, deze regelingen zijn van groot belang voor de burgers in en rondom het gaswinningsgebied. En beperking tot “aardbevingsschade” is een poging om de rechten van de schadelijders te beknotten.

Het Bestuur GBB