Algemene Leden Vergadering 2015

De Algemene Leden Vergadering 2015 werd bezocht door circa 175 leden. Groninger zanger en gitarist Harrie Niehofspeelde en zong op de Algemene Leden Vergadering 2015 Swaarde Wolken. Een prachtig lied na een enerverende ALV waar het bestuur een terugblik gaf op 2014 en een blik op de toekomst. Hans Alders sprak met de leden over zijn rol als Nationaal Coordinator, de bewoners spraken hun frustratie en verwachtingen uit en rascriticus Jan Mulder gaf een geweldige uiteenzetting van de problemen, de woede, de kansen, de mislukkingen en een goed advies voor Hans Alders: ga de problemen of de Groningers niet coordineren, maar doe dat wat nodig is.

Corine Jansen riep leden op mee te helpen en mee te denken met de GBB. Leden konden zich ter plaatse inschrijven voor werkgroepen of om mee te denken met de toekomst van de GBB. Was je niet op de ledenvergadering? Stuur dan een mail naar: contact@groninger-bodem-beweging.nl o.v.v.: meedenken en doen met de GBB en je eventuele belangstelling: communicatie, actie, ledenwerving, een inhoudelijk thema op 1 van onze speerpunten of de koers van de GBB.

Zo snel als de GBB kan zal het verslag van het ALV beschikbaar zijn en een ‘statement’ over de Dialoogtafel van het bestuur verschijnen.