Algemene ledenvergadering 28 april Huizinge

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Groninger Bodem Beweging

Namens het bestuur van de vereniging Groninger Bodem Beweging nodigen we u uit tot het bijwonen van onze tweede Algemene Ledenvergadering op 28 april om 19:30 uur in ’t Ol Schoultje, Torenstraat 1, 9992 TZ Huizinge.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 19 oktober 2010
5. Halfjaarverslag
6. Financieel jaarverslag
7. Huishoudelijk Reglement
8. Plannen en strategie
9. Onderzoeken van Deltares en TNO
Pauze
10. Ivar Wendt, jurist, spreekt over de aanpak van aansprakelijkheidstelling van de NAM; aansluitend discussie. Ivar Wendt heeft in het verleden de actiegroep “Laat het zout maar zitten” in Tzummarum, Friesland bijgestaan in hun strijd tegen de zoutwinning en hun pogingen schadevergoeding te krijgen.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Voor inlichtingen over de vergadering kunt u bellen met: 0595-551829 of 06-55715192