Algemene Ledenvergadering 5 maart a.s.

Datum: 5 maart 2014

Plaats: Vita Nova, Heerestraat 39, 9991BE te Middelstum

Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur

 

  1. Opening

 

  1. Vaststellen agenda

 

  1. Mededeling:

Bestuurswisseling:

            a) Vertrek Jeanette Schoorl

b) Vertrek Albert Wijbrands

            c) Nieuw bestuurslid: Derwin Schorren

 

  1. Notulen ALV  d.d. 4 juli 2013

 

  1. Financieel jaarverslag ( DB) en verslag Kascommissie (Oldenhof en van Dam)

 

  1. Jaarverslag door de secretaris

 

  1. Stand van zaken in de verschillende werkgroepen:

a) Veiligheid

b) GEO (Gaswinning, Effecten op Omgeving): ondergrond en bouw

c) Administratie

d)Juridisch (waaronder: medeondertekening zienswijze)

e) PR

 

  1. Dialoogtafel: uitslag ledenraadpleging en resultaat onderhandeling met de heren Wallage en Kamminga over de gestelde voorwaarden.

 

  1. Rondvraag

Vragen over individuele situaties graag via mail of tijdens kantooruren.

 

—sluiting—

 

— Informeel gedeelte m.m.v. Bigband New Mean Swing Machine —

(consumpties voor eigen rekening)