Algemene ledenvergadering GBB

Op 7 juni a.s. houdt de Groninger Bodem Beweging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze keer in Garsthuizen, in ’t Binhoes (Smydingheweg 3, 9923 PA Garsthuizen). De avond begint om 19.30 uur.

Het belooft een interessante avond te worden. Na de pauze komt dhr. G. Davidse van het Waterschap Noorderzijlvest ons iets vertellen over de invloed van de bodemdaling op het waterhuishouding en hoe het waterschap daar mee omgaat.

Leden zijn van harte welkom. Bent u geen lid maar wilt u wel graag de avond wil bijwonen, dan kan dat als u zich ter plekke als lid van de GBB opgeeft bij aanvang van de vergadering (kosten €10 per jaar).

Het bestuur GBB