Algemene ledenvergadering

De ledenvergadering in het Binhoes in Garsthuizen van donderdagavond 7 juni was goed bezocht. Zo’n veertig leden luisterden naar het bestuur en gaven goede ideeen voor de strategie van de vereniging. Twee bestuursleden namen afscheid: Roelof Hupkes en Marjan Datema. Twee nieuwe bestuursleden werden verwelkomd: Bettie van Veen en Wim van Weert.

Na het huishoudelijke deel hield de heer Davidse van het waterschap Noorderzijlvest een lezing over de activiteiten van het waterschap die nodig zijn in verband met de bodemdaling. De aanwezigen stelden vele vragen en Davidse nam de tijd om deze zoveel mogelijk te beantwoorden.

Bestuur GBB