Erfgoed heeft betekenis voor ons allemaal

Libau, gevestigd in het gelijknamige pakhuis aan Het Hoge der A in Groningen, is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie in Groningen en Drenthe. Binnen Libau wordt integraal samengewerkt vanuit de disciplines welstand/architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw, landschap en archeologie. De organisatie is actief als adviseur van gemeenten. Daarnaast faciliteert Libau  de gemeentelijke welstandscommissie en ook de monumentencommissie voor Drentse en Groninger gemeenten, waaronder de aardbevingsgemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Oldambt. In pakhuis Libau is ook de  Monumentenwacht Groningen gevestigd. Hier kunnen monumenteigenaren terecht voor periodieke onderhoudsinspecties van hun pand. Bovendien vertegenwoordigt Libau het erfgoedveld in het Groninger Gasberaad.