Beantwoording Kamervragen over het schadeonderzoek Groningen Buitengebied

Cynisme ten top!

 

Even ter herinnering. In het buitengebied is Witteveen en Bos er niet in geslaagd om bij meer dan 1600 huizen ook maar één (1) gaswinning gerelateerde schade te ontdekken. Dit ‘briljante’ resultaat van een andere werkwijze, is volgens minister Kamp mede aanleiding geweest voor een versnelde aanpassing van het schadeprotocol.

Dus het briljante resultaat om geen enkele gaswinning gerelateerde schade te kunnen ontdekken is een plus om aan de gang te gaan met een ander schadeprotocol? Het lijkt ons de wereld op zijn kop.

Hoe verzin je het. En hoe cynisch is het!

Wat schrijft de minister letterlijk?

Kamervraag:
Op welke wijze draagt een rapport (GBB: Witteveen en Bos) dat is opgesteld in opdracht van de NAM, met een eerder in opspraak gekomen werkwijze door een niet onafhankelijk ervaren bureau bij aan het herstel van vertrouwen van de Groningers?”

Antwoord minister Kamp:
Bij de inspectie en beoordeling van schademeldingen uit het gebied buiten de voormalige schadecontour is juist een andere werkwijze toegepast, met het oog op de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor het gehele gebied die op meer vertrouwen van de bewoners kan rekenen. De resultaten van deze pilot waren mede aanleiding voor de versnelde aanpassing van het schadeprotocol. De evaluatie en aanbevelingen van de begeleidingscommissie worden daarbij betrokken.”

Uit: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/23/beantwoording-kamervragen-over-het-schadeonderzoek-groningen-buitengebied (zie antwoord 4).

Het staat er echt. Het niet kunnen vinden van ook maar een enkele gaswinning gerelateerde schade is mede aanleiding geweest om het protocol versneld te willen aan te passen met als doel herstel van vertrouwen. We krijgen het weer eens bevestigd! Het is blijkbaar impliciet en expliciet het streven om deze verfijnde onderzoeksmethode of delen daarvan, met als resultaat geen enkele gaswinningsschade, ook toe te passen in de rest van het gaswinningsgebied Groningen.
Bij de GBB is daarvoor geen enkel, maar dan ook geen enkel draagvlak en begrip. Laat staan, dat het ook maar iets kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen.
Bestuur GBB