Beeldverslag van het gesprek tussen de GBB en dhr. Kockelkoren (SodM)

Afgelopen dinsdag 22 januari ’19 kwam inspecteur-generaal dhr. Theodor Kockelkoren van Staatstoezicht op de Mijnen in Delfzijl. De GBB had hem uitgenodigd om een toelichting te geven over alle aspecten rondom de gaswinning in Groningen. Binnenkort in de GBB krant een verslag van de avond. Kan je niet wachten of ben je geen lezer? Hieronder de video’s:

De taken van SodM

In deze video worden o.a. de volgende vragen beantwoord: Welke middelen staan het SodM ter beschikking? En hoe kan het SodM ingrijpen in mijnbouwprocessen?

Aardbevingen in Groningen

Dhr. Theodor Kockelkoren geeft antwoord op wat Groningen kan verwachten aan aardbevingen. Hij vertelt ook meer over het meet- en regelprotocol.

De versterkingsoperatie

Wat is de validiteit van het HRA model van de NAM? Welke rol heeft het SodM bij de toepassing van de HRA methodiek? En wie heeft de regie van de versterkingsoperatie?

Aardgascondensaat en productiewater

Bij het winnen van gas komt water van 3 km diepte mee omhoog. Dit zogenaamde aardgascondensaat of productiewater is zwaar verontreinigd. Het wordt afgevoerd naar Farmsum via een afzonderlijk pijpleidingennet. Boert het SodM ook zelf controles uit of geeft zij alleen opdracht aan de NAM om deze controles uit te voeren?

Afbouw gaswinning in Groningen

De minister wil de gaswinning rond 2025 nagenoeg gestopt hebben. Hoe realistisch zijn de plannen van de minister?

Bodemdaling in Groningen

Veel boeren constateren op het land hier en daar onverklaarbare verzakkingen. De Commissie Bodemdaling en ook de NAM bezweren dat de bodemdaling door de gaswinning dit niet kan veroorzaken. Kan er ongelijkmatige bodemdaling optreden door de gaswinning?

De relatie tussen zoutwinning en bodemdaling

In hoeverre kunnen effecten van gaswinning en zoutwinning elkaar beïnvloeden? Wat zijn de grootste risico’s van de zoutwinning? De incidenten rond mijnbouw in Noord-Nederland nemen toe. Welke maatregelen kan en zal het SodM nemen?