Beroep tegen het instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019

Vandaag, 27 december, heeft de GBB een voorlopig (pro-forma) beroepschrift ingediend tegen het instemmingsbesluit van minister Wiebes over het winningsplan van de NAM voor het komende jaar.

Samen met onze advocaat Jewan de Goede werken we aan een definitieve versie die eind januari klaar moet zijn. Die wordt namens de GBB leden ingediend. Mee-ondertekenen kan nu niet. Dan had ook de zienswijze mee ondertekend moeten worden. Alleen zij die een zienswijze hebben ingediend mogen beroep bij de Raad van State aantekenen. Wie zelf een zienswijze heeft ingediend kan natuurlijk zelf ook beroep aantekenen.

Bij vorige gasbesluiten hebben we de leden de gelegenheid gegeven om de zienswijze mee te ondertekenen. Dan konden zij ook het navolgende beroep ondertekenen. Wij hebben dit nu nagelaten omdat het beroep dit keer meer een statement, een politiek signaal zal zijn dan dat zij juridisch effect zal sorteren. Immers, de Raad van State zal pas uitspraak doen nadat de looptijd van het winningsbesluit al (bijna) is verstreken en Wiebes al weer een nieuw besluit klaar heeft liggen.

Provincie en enkele gemeenten hebben inmiddels eveneens beroep ingesteld, mede op ons aandringen. In de argumenten die de verschillende partijen hanteren zitten veel overeenkomsten. Een daarvan is dat de minister bij de aanpak van de versterking veel te zwaar leunt op de gehanteerde HRA methodiek van de NAM.

We zullen ons beroep een paar dagen voor de indiening op de website plaatsen.

Bestuur GBB