Beroep Warffum Alert! bij bestuursrechter

Van Warffum Alert! ontvingen wij vandaag het volgende bericht:

Beste vriend of vriendin van Warffum Alert!

Op dinsdag 22 januari behandelt de bestuursrechter in Groningen het beroepschrift van Warffum Alert! Wij willen u als ondertekenaar van de Zienswijze van 2017 tegen de Omgevingsvergunning van de NAM-locatie Warffum graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daarom sturen we u in de bijlage het Persbericht van Warffum Alert!, dat in de komende dagen de deur uitgaat.

Voor de duidelijkheid: het beroep is aangegaan door acht ondertekenaars van de zienswijze. Warffum Alert! kon dat niet doen, omdat ze geen juridisch rechtspersoon is. In juni 2018 hebben we u gevraagd om het beroep te ondersteunen, zodat we bij de rechter ons draagvlak konden tonen. Inmiddels hebben zo’n zeventig mensen per mail hun adhesie betuigt. U kunt dat nog doen door tot uiterlijk zondag 20 januari een steunmail met naam en woonplaats te sturen aan warffum.alert@gmail.com.

We houden u verder op de hoogte.

Met vriendelijke groet namens Warffum Alert!