Bestuurders en gekozen vertegenwoordigers vanzelfsprekend uitgenodigd voor de fakkeloptocht.

Regionale bestuurders en gekozen vertegenwoordigers zijn van harte welkom  en  van toegevoegde waarde bij de fakkeloptocht op 7 februari 2017.  Het gaat immers ons allen aan: burgers, gekozen vertegenwoordigers en bestuurders. Gezamenlijk de hand aan de ploeg om Den Haag te overtuigen dat de gaswinning vergaand terug moet.

De GBB heeft de burgemeesters in het bevingsgebied persoonlijk benaderd om te komen.  Er is duidelijk een positieve houding t.o.v. deze demonstratieve fakkeloptocht met de leus “ONZE TOEKOMST. GAS TERUG!” . En bereidheid om te komen.

De gekozen vertegenwoordigers van de provincie, de stad en bevingsgemeenten hebben ieder op hun eigen mailadres onderstaande uitnodiging ontvangen:

Uitnodiging om gezamenlijk te demonstreren voor : “Onze toekomst! GAS TERUG! “ {pdf}