Bezoek NAM locatie

Een aantal vertegenwoordigers van de organisaties LTO Noord, de Stichting Compensatie Bodemdaling, Gronings Particulier Grondbezit, Groninger dorpen en de GBB nam op uitnodiging van de NAM deel aan een workshop “Gaswinning en Aardbevingen”.

Onder het motto “onderzoek alles en behoud het goede” bezochten we ook een NAM boorlocatie. De boodschap van de NAM was “wij zijn goed bezig”. Dat zal wel maar dat zeiden ze 5, 10 en 20 jaar geleden ook.

We hebben kritisch geluisterd en vragen gesteld en een aantal punten genoteerd waar we ons in gaan verdiepen.

’s Avonds hebben we aangesloten bij de voorlichtingsavond georganiseerd door het Regionaal Informatiepunt Gaswinning. Ook hieruit zijn punten naar voren gekomen waar we ons de komende tijd over gaan buigen.