Bezoek RUG en universiteiten Oldenburg en Bremen

Op zaterdag 14 juni werd er vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (faculteit Ruimtelijke Wetenschappen) een busexcursie georganiseerd in de provincie Groningen. Dit in het kader van de ‘Trilateral Research Workshop 2014′, een samenwerking tussen studenten en staf van de universiteiten van Groningen, Bremen en Oldenburg. Aan de excursie namen zo’n 40 mensen deel. Het thema van deze excursie is de manier waarop in Groningen wordt omgegaan met de gevolgen van de aardgaswinning (bodemdaling, aardbevingen) en de zee (watermanagement, kustbeleid etc.).

’s Ochtends begin het gezelschap op het gemeentehuis in Loppersum waar ook GBB-bestuurslid Derwin Schorren was hier ook aanwezig om input te geven aan de discussie die gepland stond in de raadszaal.

Daarna vertrok de bus naar Farmsum waar er een bezoek aan Bram Reinders werd gebracht. De GBB had hem gevraagd om de gasten de zichtbare en onzichtbare schade van de gaswinning te laten zien en toe te lichten.

Na de lunch was er een programma in en om Delfzijl met o.a. een bezoek aan het museumgemaal Cremer. Derwin Schorren heeft gedurende de hele dag uitleg gegeven over alle aspecten van de gevolgend door de gaswinning.