Bijeenkomst bewoners

Op woensdag 5 september organiseert de GBB een bijeenkomst voor bewoners naar aanleiding van de aardbeving van 16 augustus. Plaats en tijd: Vita Nova, Middelstum, 20:00 uur. Iedereen is welkom, leden en niet-leden. Op deze avond komen de bewoners zelf aan het woord.

Veel inwoners hebben het gevoel dat hun ervaringen niet voldoende helder doorklinken in de media en voelen zich niet serieus genomen door de rest van het land, inclusief de politiek. De bijeenkomst wil hen een platform geven om zelf aan de media uit te leggen hoe zij de beving(en) hebben beleefd en wat voor gevolgen deze bevingen hebben voor hun persoonlijk en voor hun huizen.

Kom allemaal want alleen zo kunnen we laten zien, hoe zwaar ons dit op de maag ligt.

Bestuur GBB