Bijeenkomst groot succes

De bewonersbijeenkomst over de aardbevingen, woensdagavond 5 september in Vita Nova, Middelstum, was een groot succes. De opkomst was hoog, een dikke 400 mensen. Bewoners konden hun ervaringen delen over hoe ze de laatste zware beving beleefd hadden. Uit de vele reacties klonk bezorgdheid en angst door (wat kunnen we in de toekomst verwachten) en frustraties door de slechte ervaringen met de NAM als het om schadevergoeding gaat.

Media, gemeentelijke en provinciale politici, NAM en andere betrokken partijen zoals het KNMI waren ruim vertegenwoordigd. Ook het Tweedekamerlid Tjeerd van Dekken (PvdA) die kamervragen heeft gesteld aan minister Verhagen over de aardbevingen was aanwezig. En uiteindelijk ging het daarom: dat de frustraties die in dit gebied leven, duidelijk gehoord worden door partijen die mee kunnen helpen dit te veranderen. In dit opzicht is de bijeenkomst volledig geslaagd. De boodschap was helder: er moet iets veranderen.

NAM directielid Hans Jansen, deed ter plekke een aantal toezeggingen: zo mogen bewoners als ze dat willen zelf een contra-expertise laten uitvoeren op kosten van de NAM, bij het schadeherstel zal in het vervolg meer gelet worden op de duurzaamheid van het herstel voor nog komende aardbevingen, gedupeerden zullen een meer persoonlijke behandeling krijgen van de NAM en er komt een nieuw onderzoek naar de aardbevingen. Kortom, de NAM belooft beterschap. Echter, gezien de ervaringen uit het verleden zal de NAM het eerst moeten laten zien voordat we het geloven. Alle beloftes zijn vaag en missen nog een concrete uitwerking. De hamvraag is: in hoeverre is de NAM echt bereid om de volledige schade en herstelkosten onafhankelijk vast te laten stellen. Zie ook ons bericht ‘NAM, een goede buur?’.

We zullen zien.

Bestuur GBB

De audio/video opnames en verslagen van de avond zijn op het internet ontsloten. U kunt deze vinden in het hoofdmenu onder de knop ‘in de Media‘.