Bizarre ‘consultatie’ van de GBB door minister Kamp

De Groninger Bodem Beweging was  op dinsdagavond 15 december uitgenodigd in het Provinciehuis te Groningen. Op de agenda stond: consultatie door minister Kamp m.b.t. het te nemen gaswinningsbesluit.  Een heel opmerkelijke invulling van het begrip  ‘consultatie’ is het geworden.
De consultatie of het overleg , zoals dhr.Kamp het later in de pers noemde, bestond  voornamelijk uit een opmerkelijk toneelstukje voor twee heren.
De twee heren waren minister Kamp en dhr. van der Meijden van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dhr. Kamp speelde de hoofdrol en was duidelijk de regisseur van dit toneeelstukje en in zijn element.  Voor de inspecteur-generaal van de SodM was het echter lastig,  omdat hij al doende zijn tekst moest aanpassen op aanwijzingen van de regisseur. En soms zelfs niet aan zijn eigen tekst toekwam. Waarlijk geen te benijden rol.
Maar men speelde zijn rol.  Dhr. Kamp met overtuiging en de ander op basis van overtuigende aanwijzingen. Zelfs zo overtuigend dat de GBB bestuursleden elkaar af en toe even in de armen moesten knijpen. Even checken of ze niet droomden. Eenieder weet dat dromen kunnen ontaarden in nachtmerries en wat hier gebeurde was bizar genoeg om een droom te kunnen zijn. Het was  vervreemdend en los van de werkelijkheid van veel burgers in het gaswinningsgebied in Groningen. Dus af en toe even knijpen of je nog wakker bent, is dan heel nuttig.
We waren dan ook wakker genoeg om wat te zeggen.  Want naderhand was er gelegenheid voor het ‘publiek’ om een vraagje te stellen of iets ter berde te brengen. We stelden onze kritische vragen en kregen politieke antwoorden van de regisseur, ook wanneer hem niets gevraagd werd . Maar  ten langen leste kwam er gelukkig toch een einde aan dit vervreemdende toneelstukje.
De  GBB kan alleen spreken over datgene waar de GBB aanwezig was. Maar als de invulling van de ‘consultatie’ door de lokale- en provinciale bestuurders gelijksoortig was, dan is ook dat een farce geweest.

Dick Kleijer
Secretaris
Groninger Bodem Beweging