Bloemetje voor 1000ste lid!

Tijdens de dorpenronde per bus op 20 april jl. schreven we het 1000ste lid in van onze vereniging.

Deze mijlpaal kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Steeds meer mensen sluiten zich aan met als grootste motivatie één vuist maken; samen sterk staan.

Zo dacht de familie Setz uit Delfzijl er ook over zoals ten overstaan van Goos de Boer (RTV Noord) dan ook erg helder werd verwoord. Morgen (4-5-2013) zal het interview op radio Noord te beluisteren zijn.

Namens de vereniging bood Lambert de Bont de familie Setz een bloemetje en een certificaat aan. Dhr. Setz was het roerend met ons eens; op naar de volgende 1000.