Brief aan de ministers Ollongren en Wiebes

Momenteel is er een nieuwe wet versterken in de maak. De GBB en het Gasberaad zijn bezorgd dat deze wet het versterkingsproces niet in de richting stuurt die in het belang is voor bewoners. Door de schadeafhandeling en het versterkingsproces gescheiden te houden, wordt de bureaucratie en het ongemak voor bewoners vergroot.

Om deze zorgen kenbaar te maken, stuurden Gasberaad en GBB onderstaande brief naar de ministers Ollongren (BZK) en Wiebes (EZK).

Geachte minister Ollongren en minister Wiebes,

Binnenkort neemt u in uw kabinet een besluit over de gewijzigde aanvulling op de Tijdelijke Wet Groningen, de zogenaamde ‘Wet Versterken’. Deze wijzigingen konden, vanwege formele, procedurele regels, niet gedeeld worden. Vandaar dat wij middels deze brief uw aandacht vragen voor een aantal aspecten aangaande deze wetgeving.

Bewoner centraal?

Deze wetgeving zal bepalend zijn voor het verdere verloop in Groningen. Hoe zwaar getraumatiseerd kijkt de gemiddelde Groninger over twintig jaar terug naar deze fase in de geschiedenis? Creëert de wet de ruimte die nodig is om Groningen fatsoenlijk achter te laten na de gaswinning? Faciliteert de wet de grote ‘opruimactie Groningen’, noodzakelijk geworden door gaswinningsschade én het (on-Nederlands) overheidsfalen? Of regelt de wet vooral procedures die vermeend misbruik moeten voorkomen? Is de wet ingegeven om bewoners rechten te geven, hen ruimte te bieden hun levens te herpakken? Om een dikke streep onder het verleden te kunnen zetten? Of is de wet vooral bedoeld financiëlemiddelen en het eigen (overheids)handelen zo goed mogelijk af te dekken? “De bewoner centraal” is tot vervelens toe een belofte geweest. Maar staat de bewoner werkelijk centraal?…De gehele brief kun je lezen (of downloaden) door hier te klikken.