Brief van de Dialoogtafel aan de Nationaal Coördinator

De Dialoogtafel heeft een brief geschreven gericht aan de Nationaal Coördinator Hans Alders om de verantwoordelijkheid schadeherstel over te nemen. Wallage en voorzitter Jan Kamminga hebben deze Brief aan de Nationaal Coördinator opgesteld. Het voorstel is om het Centrum Veilig Wonen weg te halen bij de NAM en onder te brengen bij de Nationaal Coördinator.