Brieven aan de leden

Hieronder kunt u de brieven downloaden die vandaag aan de leden per mail/post verstuurd zijn.

In de eerste brief een toelichting over de akkoordverklaring aan de NAM bij de afhandeling van de schade.

De tweede brief is onze reactie op de actie van advocatenkantoor De Haan om de NAM en/of de overheid voor de waardevermindering aansprakelijk te stellen.