Bus Groningers naar Kamerdebat over gaswinning

Vandaag vertrekken ruim 40 GBB leden per bus – beschikbaar gesteld door de Groninger Bodem Beweging (GBB) – richting Den Haag. De Tweede Kamer vergadert dan over versterking en schadeafhandeling als gevolg van de gaswinning. De noodzaak is hoog, zoals ook blijkt uit de openbare brief die 14 januari door de gehele regio aan Tweede Kamerleden is verstuurd. Om deze brief kracht bij te zetten, zitten de Groningers tijdens het debat op de publieke tribune.

Stagnatie

De versterking à la Wiebes – na het tijdperk Hans Alders bij CVW – zou van start gaan direct na 2 juli. Dit was het advies van de Mijnraad. Toen werd het na de zomer. Vervolgens eind september en tenslotte begin 2019. En het proces is nu nog niet op gang. Veel van de problemen zijn ontstaan door het pad te verlaten dat de Nationaal Coördinator Groningen had uitgestippeld. In de praktijk heeft dit een jaar vertraging opgeleverd in de versterkingsoperatie. Een jaar waarin veel Groningers in onveilige huizen wonen.

Ondertussen wachten 17.500 schadeclaims op afhandeling. Grotendeels is dit een erfenis van de NAM. De situatie schreeuwt om onorthodoxe maatregelen.

 Vijf voor twaalf

“Het is vijf voor twaalf: Groningers zijn moe, gefrustreerd en ten einde raad. Het lijkt erop dat minister Wiebes alles netjes heeft geregeld en hierdoor verslapt de landelijke aandacht. Maar het is niet geregeld. Onze eis luidt dan ook: Den Haag, neem nu eindelijk je verantwoordelijkheid en regel schadeafhandeling en versterking naar behoren en snel”, aldus Jelle van der Knoop, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging.

Wiebes moet verantwoordelijkheid nemen

Afgelopen maandag kwam Wiebes naar de provincie Groningen om daar o.a. met een aantal partijen, waaronder de bewonersorganisatie Groninger Bodem Beweging, in gesprek te gaan. In dit gesprek pleitte de GBB voor het snel wegnemen van een aantal knelpunten:

“Wiebes gaf maandag tijdens ons gesprek aan dat nu hij en niet meer de NAM verantwoordelijk is voor de veiligheid van Groningers. Het versterkingsproces komt echter maar niet op gang. Er is geen goede centrale regie. Maar, zo verklaarde Wiebes, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de regio. Ik heb alles goed geregeld.”

Van der Knoop stelt echter: “Als je verantwoordelijk bent voor de veiligheid, ben je ook (eind)verantwoordelijk voor de regie van de versterking”.

Waarom zijn Groningers nog niet tevreden?

Ondanks dat de gaswinning naar nul gaat en er geld beschikbaar komt, zijn Groningers nog niet tevreden. Hoe kan dat? Dit heeft te maken met het feit dat er ondanks vele beloftes, bijna niets is waargemaakt. Groningers wachten al vijf (!) jaar op de in januari 2014 door minister Kamp aangekondigde versterkingsmaatregelen. En als de gaswinning in 2030 stopt, zitten zij tot minimaal 2032 met aardbevingen opgescheept. En daarom zitten de GBB leden en het bestuur weer op de publieke tribune.