Casemanager NCG: een wolf in schaapskleren?

Een nieuwe functionaris is actief: ‘casemanager’ bij de Nationaal Coördinator Groningen. Hij/zij gaat bij complexe schadegevallen “in bemiddeling op zoek naar een oplossing met alle betrokkenen” (uit het Meerjarenplan van Alders).

Voor een dergelijke functie verwacht je dan toch mensen, die bewezen hebben als onafhankelijk bemiddelaar te kunnen functioneren? Ja, normaliter. Maar niet in Groningen bij de Nationaal Coördinator Groningen.

Die haalt ze weg bij de NAM, de schadeveroorzaker in dit gebied, waar tot dusverre een onafhankelijke schadeafhandeling een fata morgana was. Sommige NAMmers hebben ruimschoots expertise opgedaan om bewoners met complexe schades verplicht vrijwillig akkoord te laten gaan met het NAM aanbod. En zeker niet onafhankelijk, laat staan dat er sprake was van bemiddeling. De GBB kreeg daar veel klachten over. Onder de bevolking kregen deze ‘experts’ een bijnaam: de bulldozer ploeg. De bijnaam zegt het al: fijne afstemming met de bewoners was niet hun grootste kwaliteit, laat staan bemiddeling.

Maar nu mogen sommigen hiervan “ in bemiddeling gaan”, in dienst van de NCG.  Hoe geloofwaardig is dat? Ineens de NAM-genen kwijt geraakt? Wie kan dat geloven?  Wij hebben er nogal moeite mee en moeten steeds denken aan de uitdrukking:  ‘een wolf in schaapskleren’.  Hoe komt dat toch?

Lees hier het persbericht van de GBB over de casemanager {pdf}

N.B.:
Als u een casemanager van de NCG aangeboden krijgt:
1. Vragen of hij/zij ooit voor de NAM heeft gewerkt.
2. Als dit het geval is, de NCG vragen om een andere casemanager!