Corona-effecten voor Groningen

Bijna alle debatten en vergaderingen zijn tot nader order opgeschort in verband met het coronavirus, COVID-19. Zo ging het Algemeen Overleg Mijnbouw, wat op woensdag 18 maart gepland stond, niet door. En ook het bezoek van de Vaste Kamercommissie naar Groningen (27 maart) gaat niet door. De TCMG en NCG hebben aangegeven geen schade-opnames en inspecties te doen. TCMG geeft aan wel op de AOS-meldingen (Acuut Onveilige Situatie) te reageren. TCMG-medewerkers werken vanuit huis. Er wordt doorgewerkt aan bijvoorbeeld het opstellen van adviesrapporten, het verwerken van zienswijzen en het voorbereiden en nemen van besluiten. Ook de GBB vindt het verstandig om onze vrijwilligers te beschermen en dus alle vergaderingen af te lasten, in ieder geval tot 6 april.

Het gasdossier komt dus voorlopig op pauze te staan. Groningers zijn dubbel gedupeerd. Het lange wachten wordt nog verder uitgerekt en die rek was er allang uit. We wensen alle Groningers dan ook veel sterkte en moed met opnieuw een verlenging van een onzekere periode, bovenop de nu ontstane onzekere tijd. Boven alles wensen wij iedereen een goede gezondheid toe. Samen staan we sterk. Ook in deze tijd. Kop d’r veur!