Dank Code Rood!

De Groninger Bodem Beweging bedankt Code Rood en iedereen die het actiekamp en de actie in Farmsum tot een succes heeft gemaakt. Ook dank voor de vele Groningers die aan de blokkade en aan de protestmars op 28 augustus hebben deelgenomen.

Jullie idealisme, inzet, organisatievermogen en discipline hebben de actie tot een groot succes gemaakt. Respect!

Van 24 tot 31 augustus zijn circa 800 actievoerders uit binnen- en buitenland in de provincie geweest om een statement te maken tegen de fossiele industrie en de gevolgen daarvan voor het klimaat in het algemeen en de gaswinning en de gevolgen daarvan in Groningen in het bijzonder. De actievoerders verbleven in een actiekamp in Leermens. De hele week was er op het kamp een programma met workshops, actietrainingen en discussies. Iedereen was welkom voor een kort bezoek, een maaltijd of deelname aan een activiteit en velen hebben hier gebruik van gemaakt.

Blokkade van NAM tankenpark

Op 28 augustus vertrokken de actievoerders in zes grote groepen naar de NAM tankopslag (aardgascondensaat) in Farmsum om daar de toegang te blokkeren. Honderden mensen hielden er een vreedzame en geweldloze zitactie. Geen tankwagen kon het terrein meer op of af.

In tegenstelling tot de berichtgeving in de regionale en nationale media deden ook vele Groningers mee aan de blokkade.

Omdat niet iedereen gecharmeerd is van deelname aan een blokkade was op de avond van 28 augustus een protestmars van de parkeerplaats in Delfzijl naar de blokkade in Farmsum, georganiseerd door onder meer de GBB. Honderden Groningers deden daaraan mee en lieten op die manier hun solidariteit met de actievoerders op de blokkade zien. Bij het startpunt en later bij de blokkade sprak Derwin Schorren, vice voorzitter van de GBB. Zie ons artikel:

Er gaat niets bóven Groningen! En wat er ónder zit, moet daar blijven!

Onnodig politiegeweld

De autoriteiten waren kennelijk erg gespannen over de komst van honderden actievoerders uit binnen- en buitenland. Dat bleek uit de vele surveillanceauto’s van de politie in het gebied rond het kamp en de willekeurige aanhoudingen en ID-controles zonder aanleiding. Dat bleek ook uit de aanwezigheid van grote aantallen ME’ers, politie in burgerkleding, honden en paarden op de plaats van de blokkade. Desalniettemin bleef de sfeer op de 28e overdag gemoedelijk. Politieagenten speelden frisbee met actievoerders.

’s Avonds werd de sfeer plots grimmiger en zijn er bij het politieoptreden, ondanks dat de actievoerders geen geweld gebruikten, gewonden gevallen als gevolg van excessief geweld van de politie met de wapenstok en de vuist. Zo sloeg een agent doelbewust met de wapenstok in op een grond zittende, zich niet verzettende vrouw.

Ook de volgende dag kwam het weer tot een onnodig treffen. Toen een groepje actievoerders bij terugkeer naar het kamp in Leermens een spandoek wilde ophangen bij de NAM-locatie Amsweer, zijn door geweld van de politie nog eens enkele gewonden gevallen.

Zie ook deze video bijdrage van Eemkrant.nl

De GBB veroordeelt de inzet van geweld door de politie tegen vreedzame demonstraten.Doel bereikt en nu verder

Na ruim 48 uur is de blokkade opgeheven. Het doel: verstoring van de “business as usual” van de NAM en aandacht voor de gevolgen van de fossiele industrie in Groningen, was bereikt.

GBB heeft in woord en in daad steun verleend aan de actie van Code Rood. Waarom? Omdat het doel van de actie strookt met wat de GBB wil bereiken, namelijk stopzetten van de gaswinning en ongedaan maken van de schade aan mensen, gebouwen en het Groninger land. Omdat de actie in opzet geweldloos was en ook zo is ingezet en gebleven, ook in moeilijke momenten. En tot slot omdat de actie – het kan niet vaak genoeg gebeuren – de problemen die wij hier in Groningen hebben met de NAM en met de overheid weer internationaal in de schijnwerpers heeft gezet.

Code Rood heeft na afloop van de blokkade het stokje symbolisch overgegeven aan de Groningers door overhandiging van een spandoek. Het is nu aan ons Groningers om het verzet tegen de gaswinning verder te brengen!

De Groninger Bodem Beweging bedankt Code Rood en iedereen die het actiekamp en de actie in Farmsum tot een succes heeft gemaakt. Ook dank voor de vele Groningers die aan de blokkade en aan de protestmars op 28 augustus hebben deelgenomen.

Jullie idealisme, inzet, organisatievermogen en discipline hebben de actie tot een groot succes gemaakt. Respect!